Bart Louwerier steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. Praat en strijdt met open vizier. Waarbij geen enkel taboe uit de weg wordt gegaan. Stellig en kritisch gaat hij graag de discussie aan, maar nooit compromisloos.
Want Bart is ook op zoek naar de dingen die partijen binden. Naar zaken waar men het wél over eens is. Om vervolgens een oplossing te zoeken voor de zaken waar men het niet over eens is. Het belang van de ondernemer staat daarbij voorop. Problemen zijn er om te worden opgelost. Ondernemers dienen te ondernemen. Met soms een duwtje in de juiste richting.

 

Kort CV Mr B.F. Louwerier

Bart Louwerier is advocaat sinds 1999 en al die tijd verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten.

Als specialist Insolventierecht zit hij aan alle kanten van de tafel. Zo is hij niet alleen actief als curator in faillissementen, maar staat hij ook bestuurders bij in kwesties rondom bestuurdersaansprakelijkheid, en assisteert hij zowel banken als ondernemers bij het afwikkelen van vorderingen en zekerheden. Dit alles maakt, dat hij regelmatig bedrijven adviseert die in zwaar weer verkeren.

Op het terrein van het ondernemingsrecht houdt Bart zich met name bezig met beslechten van geschillen binnen de onderneming, oftewel de zogenaamde ‘corporate litigation’, en daarnaast met de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen.

Bart is onder meer lid van Insolad en de Vereniging Corporate Litigation. Daarnaast is hij actief binnen de Orde van Advocaten als lid van het College van Afgevaardigden.

Bart behaalde de Grotius/Insolad specialisatieopleiding Insolventierecht ‘cum laude’, en volgde daarnaast de opleiding Financiële Economie voor Curatoren van de Erasmus Universiteit en de Grotius specialisatieopleiding Corporate Litigation.

 

Contact Mr B.F. Louwerier

Bezoekadres:
Wilhelminapark 15, 4818 SL Breda
Postadres:
Postbus 4810, 4803 EV Breda

Telefoon +31 (0)88 908 08 00, fax +31 (0)88 908 06 00

Email
b.louwerier@vil.nl

Blogs van Mr B.F. Louwerier

Zorgen om insolventie? VIL staat u bij!

Gepubliceerd op 18-05-2016

Het waarborgfonds voor de zorgsector heeft aangegeven dat steeds meer zorgaanbieders moeite hebben om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. De snelheid waarmee veranderingen in de zorgsector worden doorgevoerd zou de belangrijkste oorzaak zijn: veel instellingen hebben bijvoorbeeld moeite om op tijd en juist te facturen. Wij zien het ook in onze dagelijkse praktijk: veel instellingen hebben moeite om het hoofd boven water te houden. Lees meer

Zorgen om zorgplicht zorgbestuurders

Gepubliceerd op 22-04-2016

Bestuurlijk handelen in de zorg brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Tekortschieten door zorgbestuurders wordt daarbij getoetst aan de reguliere normen voor bestuurdersaansprakelijkheid, maar deze normen worden ingekleurd door zorgspecifieke regels. Dat betekent dat in een faillissementssituatie niet alleen beoordeeld wordt of zorgbestuurders behoorlijk hebben bestuurd, maar ook gekeken kan worden naar de wijze waarop zorgbestuurders inhoudelijk invulling aan de zorg hebben gegeven. Hiermee lijken de risico’s van zorgbestuurders op bestuurdersaansprakelijkheid te zijn toegenomen. Lees meer

Belangrijke bijdrage VIL aan INSOLAD jaarcongres en jaarboek

Gepubliceerd op 18-12-2015

In het kader van het jaarcongres van INSOLAD, de Vereniging Insolventierecht Advocaten, verscheen ook dit jaar weer een jaarboek met artikelen van verschillende auteurs. Bart Louwerier en Mart Franken van VIL hebben hier ook een bijdrage in geleverd. Lees meer