Charles Termaat is straight forward. Hij wil vooruit en grijpt dan ook graag - mits mogelijk - al snel naar een hogere versnelling. Hij heeft een natuurlijke gave om complexe vraagstukken in no-time te analyseren en doorgronden om vervolgens vanuit een gedegen strategie direct in de (tegen)aanval te gaan. Niet alleen omdat dit in zijn ogen vaak de beste verdediging is, maar vooral ook om processen te versnellen. De dynamiek van het bedrijfsleven vraagt nu eenmaal om een adequate en strijdvaardige aanpak. Tijd is tenslotte geld. En dat is iets dat Charles als geen ander begrijpt. Zonder omwegen gaat hij dan ook recht op zijn doel af, met als inzet om voor u het best haalbare resultaat te behalen. Waarbij zijn nuchtere en heldere kijk op zaken u al snel een onverwachte en verrassende voorsprong kunnen opleveren.

Kort CV Mr C.G.J.M. Termaat

Charles Termaat is advocaat sinds 1999 en vanaf 2013 verbonden aan Van lersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was hij werkzaam bij Advocatenkantoor Van Mierlo en Boskamp & Willems Advocaten.

Charles begeleidt voornamelijk cliënten in de industriële sector zoals de recyclingsbranche. Daarom is hij ook lid van het brancheteam Afval & Recycling. Maar ook de bouw- en horecasector hebben zeker zijn aandacht. Hij staat cliënten bij op het gebied van:

  • Bestemmingsplannen,
  • Omgevingsvergunningen (onder andere bouw- en milieuvergunningen),
  • Planschade,
  • Handhaving (dwangsommen en bestuursdwang),
  • Overige vergunningen (onder andere Drank- en Horecawet en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)).


Charles heeft ruime ervaring in het voeren van procedures tegen overheden (gemeenten, provincies en Rijk) bij bezwaarschriftencommissies, rechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij is een professional met een ruime expertise op het gebied van het omgevingsrecht (ruimtelijke ordenings- en Milieurecht) en het algemeen bestuursrecht.

Contact Mr C.G.J.M. Termaat

Bezoekadres:
Meerendonkweg 21, 5216 TZ 's-Hertogenbosch
Postadres:
Postbus 44, 5201 AA 's-Hertogenbosch

Telefoon (088) 908 08 00, fax (088) 908 06 00

Email
c.termaat@vil.nl

Blogs van Mr C.G.J.M. Termaat

(Invoeringswet) Omgevingswet en planschade

Gepubliceerd op 27-03-2017

Hoewel de Omgevingswet vorig jaar al in het Staatsblad is gepubliceerd, zal deze naar verwachting pas in 2019 in werking treden. Recentelijk is echter ook de consultatieversie van de Invoeringswet Omgevingswet (hierna “Invoeringswet”) gepubliceerd. In deze consultatieversie worden ook de contouren van het nieuwe planschaderecht duidelijk. Hieronder zet ik de belangrijkste gevolgen voor u op een rij. Lees meer

Geen twijfel meer: een invorderingsbeschikking heeft geen stuitende werking

Gepubliceerd op 20-04-2015

Een beschikking tot invordering van bestuursrechtelijke geldschulden heeft geen stuitende werking. Dat volgt uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. Lees meer