Waar Floortje van Tilburg zich na haar studie aan de Universiteit van Tilburg ontwikkelde tot een talentvol onderzoeker, verkoos ze uiteindelijk toch praktijk boven theorie. Op zoek naar realistische antwoorden en pragmatische oplossingen blijkt niet alleen het hoofd, maar vooral ook het hart een factor te zijn om rekening mee te houden. De wereld is namelijk alles behalve zwart wit. Kleurrijk als zij zelf is, realiseert Floortje zich dat als geen ander. Zonder zich te laten (ver)leiden door bijzaken is zij in staat om haarfijn ratio van emotie te onderscheiden. In haar adviezen zal zij u waar mogelijk ruimte bieden om keuzes te maken. Met het hoofd én het hart. Ze zal uw belangen echter geen moment uit het oog verliezen en waar nodig het spel hard tegen hard spelen. Want als dat moet, dan doet ze dat natuurlijk.

Kort CV Mr dr F.A. Van Tilburg

Floortje van Tilburg is sinds 2012 als advocaat verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten.

Daarvoor was zij werkzaam als docente en onderzoeker bij de vakgroep Privaatrecht van de Universiteit van Tilburg. In november 2012 promoveerde Floortje aan diezelfde universiteit op het terrein van overheidsaansprakelijkheid, meer specifiek de onrechtmatige overheidsdaad. Haar proefschrift verscheen in de serie Recht & Praktijk van Kluwer, met als titel: “Effecten van civielrechtelijke aansprakelijkheid op openbare-ordebeleid.”

In de praktijk adviseert en procedeert Floortje op diverse terreinen van het (buiten)contractuele aansprakelijkheidsrecht. Zij treedt daarbij zowel op voor bedrijven als voor overheden. Floortje adviseert onder andere ondernemers over het afdekken van aansprakelijkheidsrisico’s in overeenkomsten en algemene voorwaarden.

Naast adviseren en procederen op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht, houdt Floortje zich in de praktijk voor een groot deel van de tijd bezig met het insolventierecht. Zij is werkzaam in de faillissementspraktijk en behandelt daarbij zowel goederenrechtelijke als verbintenisrechtelijke vraagstukken. Ook treedt Floortje als advocaat op voor curatoren in verschillende procedures. Daarnaast adviseert zij bedrijven in financiële moeilijkheden en staat zij crediteuren bij die betrokken raken bij een faillissement.

Floortje is vicevoorzitter van JIRA (de landelijke vereniging van Jonge Insolventierecht Advocaten) en lid van de vereniging voor burgerlijk recht. Daarnaast is zij als research fellow verbonden aan het Tilburg Institute for Private Law van de Universiteit van Tilburg. Floortje geeft ook onder meer aan diezelfde universiteit gastcolleges. Verder verschijnen regelmatig publicaties van haar in diverse tijdschriften zoals Juridisch up to Date.

Contact Mr dr F.A. Van Tilburg

Bezoekadres:
Wilhelminapark 15, 4818 SL Breda
Postadres:
Postbus 4810, 4803 EV Breda

Telefoon (088) 908 08 00, fax (088) 908 06 00

Email
f.tilburg@vil.nl

Blogs van Mr dr F.A. Van Tilburg

Prejudiciële vragen aan Hoge Raad over btw als boedelschuld

Gepubliceerd op 07-07-2017

In de procedure tussen de curator in de faillissementen van Geddes & Gillmore en de Ontvanger (Belastingdienst) worden door de rechtbank prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. Dit zijn rechtsvragen van een rechter aan een hoger gerecht betreffende de principiële uitleg van een rechtsregel. Voorafgaand aan deze vragen speelde het volgende. Lees meer

VIL levert bijdrage aan bundel: "Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation".

Gepubliceerd op 08-06-2016

Ter gelegenheid van de voorjaarsbijeenkomst van de Vereniging Corporate Litigation verscheen de bundel “Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2015-2016”. Deze bundel bevat verschillende artikelen over het ondernemingsprocesrecht. Ook VIL heeft een bijdrage geleverd met het artikel “Het spanningsveld bij bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van de beoogd curator in de stille voorbereidingsfase”. Lees meer

Handhaving procesregels door gerechtshof niet altijd aanvaardbaar

Gepubliceerd op 22-04-2015

Binnen de rechtspraak lopen sinds enkele jaren verschillende pilots waarmee onder meer wordt beoogd de doorlooptijden van de procedures te verkorten. Ook de gerechtshoven te Amsterdam en ’s-Hertogenbosch gebruiken pilots met als doel de doorlooptijden van procedures te verkorten. Het handhaven van de procesregels van deze pilots is echter niet altijd aanvaardbaar, aldus de Hoge Raad. Lees meer

Girale betalingen rond faillissement

Gepubliceerd op 01-04-2015

Op 20 maart 2015 heeft de Hoge Raad een nieuw arrest gewezen op het gebied van girale betalingen rond de dag van de faillietverklaring van de schuldenaar. De curator kan door de gefailleerde betaalde bedragen terugvorderen die na aanvang van de dag van de faillietverklaring op de rekening van een schuldeiser zijn bijgeschreven. Het moment van afschrijven van de rekening van de failliet en de handelingen die plaatsvinden voordat het bedrag bij de schuldeiser is bijgeschreven, zijn niet langer relevant. Lees meer

Bij faillissement van V.O.F. gaan vennoten niet meer automatisch failliet

Gepubliceerd op 09-02-2015

De Hoge raad heeft op 6 februari jl. bepaald dat een faillissement van een vennootschap onder firma (V.O.F.) niet meer automatisch het faillissement van de vennoten van die V.O.F. inhoudt. Tot nu toe was dat wel het geval. Lees meer