Olaf Poorthuis is misschien soms wat koppig, maar staat altijd open voor de visie van derden. Mits die onderbouwd en realistisch is. Want dat zijn zijn voorwaarden. Olaf is iemand die in letterlijke zin vecht voor wat hij waard is. En in faillissementen; die vecht voor wat het bedrijf - of onderdelen daarvan - waard zijn. Hij onderzoekt altijd eerst de levenskansen en snijdt dan met dodelijke precisie om delen te verkopen, te verzelfstandigen of te liquideren. In intellectuele zin wordt hij graag uitgedaagd. Hoe complexer de materie, hoe dieper hij zich zal ingraven. Zijn gedrevenheid en efficiëntie garanderen een proces waarin een ieder zich zal kunnen vinden.

 

Kort CV Mr O.B.J. Poorthuis

Olaf Poorthuis is advocaat sinds 2003 en vanaf 2005 verbonden aan Van Iersel Luchtman. Daarvoor was Olaf werkzaam voor Holla Poelman Van Leeuwen.

Als specialist insolventierecht heeft Olaf ruime ervaring in de behandeling en afwikkeling van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringsregelingen. Hij begeleidt insolvente ondernemingen bij totstandkoming van akkoorden met crediteuren. Ook adviseert hij hen over herstructureringen en reorganisaties en waar nodig begeleidt hij hen bij het aanvragen van faillissement en het doorstarten van bedrijfsactiviteiten.

Olaf heeft de Grotius/Insolad specialisatie Insolventierecht gevolgd en is lid van Insolad, de specialisatievereniging voor insolventierecht advocaten. Olaf treedt op als studentbegeleider van het door de universiteit van Tilburg verzorgde Mastervak Insolventierecht.

 

Contact Mr O.B.J. Poorthuis

Bezoekadres:
Meerendonkweg 21, 5216 TZ 's-Hertogenbosch
Postadres:
Postbus 44, 5201 AA 's-Hertogenbosch

Telefoon (088) 908 08 00, fax (088) 908 06 00

Email
o.poorthuis@vil.nl

Publicaties van Mr O.B.J. Poorthuis
Blogs van Mr O.B.J. Poorthuis

Wetsvoorstel voor "pre-pack" ingediend bij Tweede Kamer

Gepubliceerd op 09-06-2015

Het verschijnsel “pre-pack” is de afgelopen jaren veel in het nieuws geweest, zowel in positieve als in negatieve zin. Ter herinnering: bij een pre-pack wordt al vóór de faillietverklaring van een bedrijf in financiële moeilijkheden een (beoogd) curator aangewezen, die in relatieve rust onderzoek kan doen en zich een beeld kan vormen over een mogelijke doorstart. Het doel is dat de waardevermindering die als gevolg van het faillissement meestal optreedt zoveel als mogelijk achterwege blijft of beperkt wordt. Lees meer

Bonden trekken ten strijde tegen de pre-pack

Gepubliceerd op 22-07-2014

FNV en CNV hebben aangekondigd een procedure te starten in verband met de pre-pack die werd toegepast bij garnalenverwerker Heiploeg. De bonden zijn van mening dat er sprake is van "overgang van onderneming", waardoor alle werknemers van het oude Heiploeg automatisch in dienst zouden zijn gekomen bij de nieuwe onderneming. Als de rechter de bonden in het gelijk stelt, zal dat grote gevolgen hebben voor de toepassing van de pre-pack. Lees meer

Ministerraad akkoord met pre-pack

Gepubliceerd op 07-07-2014

Als onderdeel van de herijking van het faillissementsrecht in Nederland, zoekt de minister van Veiligheid en Justitie naar mogelijkheden voor ondernemers om tot een reorganisatie, herstructurering of doorstart te komen. Eén van deze mogelijkheden is de pre-pack. Bij een pre-pack wordt bij een onderneming die in financiële moeilijkheden verkeert, een beoogd curator benoemd. Lees meer