Pieter van der Schee is direct en to the point. Straight forward, met het vermogen om bruggen te slaan en te bouwen. Er is tenslotte meer dan één partij aan tafel nodig die de intentie heeft om te bewegen. Uit ervaring herkent Pieter als geen ander de wil, maar ook de welwillendheid van partijen. Zijn gave om zaken in een juist perspectief te plaatsen en de verschillende emoties aan tafel op waarde te schatten, beweegt mensen om een volgende stap te zetten. Met een duidelijke intentie en in de juiste richting. Hij ziet wat er gezien moet worden en begrijpt wat er begrepen moet worden. En dat vanuit het oogpunt van alle partijen aan tafel, maar met uw belang als absolute prioriteit.  Daarom is het fijn om te weten dat aan welke kant van de tafel u ook zit, u met Pieter aan uw zijde er nooit alleen voor staat.

Kort CV Mr P.A. van der Schee

Pieter van der Schee is advocaat sinds 2010 en is vanaf 2013 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was hij als advocaat werkzaam voor NautaDutilh en Holland van Gijzen.

Pieter heeft zich toegelegd op het adviseren bij overnames, participaties, fusies en joint ventures. Zowel verkopende als kopende partijen worden door hem bijgestaan bij alle aspecten van overnametrajecten. Ook adviseert hij ondernemingen op het gebied van corporate governance en andere ondernemingsrechtelijke onderwerpen.

Bij faillissementsrechtelijke kwesties adviseert hij ondernemingen ter voorkoming of juist bij de aanvraag van een faillissement. Hij werkt  nauw samen met curatoren in faillissementen.

In 2011 is hij gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift met de titel “Regulation of issuers and investor protection in the US and EU”. Ook publiceert hij regelmatig wetenschappelijke artikelen en is hij momenteel redactielid van het Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur (“TvOB”).

Pieter is lid van de Dutch Corporate Finance Association.

Contact Mr P.A. van der Schee

Bezoekadres:
Wilhelminapark 15, 4818 SL Breda
Postadres:
Postbus 4810, 4803 EV Breda

Telefoon +31 (0)88 908 08 00, fax +31 (0)88 908 06 00

Email
p.schee@vil.nl