Robbert Roeffen is iemand die weet wat hij wil. Zonder omwegen gaat hij recht op zijn doel af. Waarbij elke regel uitzonderingen moet kennen. Als curator of bewindvoerder regeert hij waar nodig met harde hand, maar altijd met open vizier. Problemen lost hij liefst op met ‘common sense’. Waarbij zijn gevoel voor cijfers hem nooit in de steek laat. Hoewel beta, spreekt hij alle talen. En met name die van ondernemers. Hoofdzaken onderscheiden van bijzaken. Zonder een detail te missen.

Kort CV Mr R.G. Roeffen

Robbert Roeffen is advocaat sinds 1997 en vanaf 2007 verbonden aan Van Iersel Luchtman. Daarvoor was hij werkzaam bij Banning advocaten.

Binnen het brede ondernemingsrecht heeft hij veel ervaring met het herstructureren van ondernemingen. Zijn vakkennis en cijfermatig inzicht maken Robbert voor directies tot een ideale gesprekspartner. Of het nu gaat om een reorganisatie of het voorbereiden van een doorstart. Hij dringt snel tot de kern door en weet met zijn gedegen juridische kennis ook snel waar kansen en bedreigingen liggen. Hij kan zich goed inleven in de posities van andere betrokken partijen om zo tot een gefundeerd advies te komen. Niet alleen juridisch, maar vooral in het belang van zijn cliënt. Met zijn creativiteit is hij bovendien in staat pragmatische oplossingen voor ondernemers te bedenken.

Daarnaast adviseert hij ondernemers op het gebied van het zekerhedenrecht (zoals pand- en hypotheekrecht, borgstelling, eigendomsvoorbehoud), contractenrecht en bestuurdersaansprakelijkheid. Hij adviseert niet alleen graag, maar houdt ook van het voeren van gerechtelijke procedures. Zijn jarenlange ervaring op dit terrein maken hem tot een degelijke procesadvocaat.

Robbert treedt zeer regelmatig op als curator in faillissementen en bewindvoerder in surseances van betaling. Hij is daarnaast vaak adviseur van bedrijven in financiële moeilijkheden, in welk kader hij herstructureringen en reorganisaties begeleidt.

Als advocaat van de ondernemer kent Robbert als geen ander de mogelijkheden en beperkingen om met betrekking tot mogelijk insolvente partijen zaken te doen. Robbert is in de breedste zin van het woord thuis in het ondernemingsrecht. Hij adviseert ondernemers over het aangaan van overeenkomsten, samenwerkingsvormen en overnames.

Robbert is lid van het NIVR en van Insolad, de specialisatievereniging van Insolventierecht advocaten. Robbert heeft de postdoctorale Insolad specialisatieopleiding Insolventierecht  en de opleiding Financiële Economie voor Curatoren van de Erasmus Universiteit met succes afgerond.

Contact Mr R.G. Roeffen

Bezoekadres:
Meerendonkweg 21, 5216 TZ 's-Hertogenbosch
Postadres:
Postbus 44, 5201 AA 's-Hertogenbosch

Telefoon (088) 908 08 00, fax (088) 908 06 00

Email
r.roeffen@vil.nl

Blogs van Mr R.G. Roeffen

Wetsvoorstel “pre-pack” aangenomen door Tweede Kamer

Gepubliceerd op 30-06-2016

We hebben al eerder bericht over het wetsvoorstel waarmee de “pre-pack” een uitdrukkelijke wettelijke grondslag krijgt. Hierbij de laatste stand van zaken. Lees meer