Stef Leijten is sinds 2017 als advocaat verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Hij is lid van de secties Insolventie & Herstructurering en Onderneming & Vennootschap.

Stef is een realist. Iemand die iedere situatie kritisch weegt en oprecht beoordeelt. En dat in alle openheid. Hoewel hij het liefst recht op zijn doel af gaat, kent hij het belang van een gedegen strategie. Waar uitzonderingen de regel bevestigen, slaat hij daarom net zo makkelijk een andere weg in. Als het gestelde doel maar wordt bereikt. Stef is wat dat betreft een echte doorbijter die niet snel los zal laten. Iets wat misschien niet altijd voor de tegenpartij even leuk is, maar het streven naar een oplossing wel rechtvaardigt. Natuurlijk middels fairplay, maar waar emotie de overhand dreigt te krijgen boven ratio, grijpt hij in alle rust koelbloedig in. Met realisme en oplossend vermogen win je tenslotte elk conflict.

Kort CV Mr S.C.H.M. Leijten

Lidmaatschap
> Vereniging Jonge Insolventierecht Advocaten (JIRA)
> Regio Business: Business Ontmoet Business (BOB)
> M&A in het Zuiden

Contact Mr S.C.H.M. Leijten

Bezoekadres
> Wilhelminapark 15, 4818 SL Breda

Postadres
> Postbus 4810, 4803 EV Breda

Email
> s.leijten@vil.nl

Telefoon
> Tel (088) 90 80 860  /  Fax (088) 90 80 600

 

Blogs van Mr S.C.H.M. Leijten

DBC-systeem staat ontstaan van vorderingen niet in de weg

Gepubliceerd op 10-01-2018

In 2013 is het faillissement van zorgaanbieder Better Life uitgesproken. Financieel dienstverlener Famed factureerde en incasseerde declaraties voor Better Life. Famed meent een pandrecht te hebben op de vorderingen op Better Life. Nu ontstaat de vraag wanneer in het geval van een Diagnose Behandel Combinatie-regeling vorderingen ontstaan. De Hoge Raad heeft daarover uitspraak gedaan in zijn arrest van 17 november 2017. Lees meer

Zorgaanbieder, bent u al aangesloten bij een geschilleninstantie?

Gepubliceerd op 20-09-2017

Sinds 1 januari 2017 zijn zorgaanbieders uit hoofde van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg verplicht om zich aan te sluiten bij een onafhankelijke geschilleninstantie. Waar moet u als zorgaanbieder rekening mee gaan houden? Lees meer

Apothekers, let op bij weigeren afgifte medicijnen in een spoedeisend geval

Gepubliceerd op 06-06-2017

Een patiënt uit een woongroep voor cliënten met autisme, ADHD en een licht verstandelijke beperking klaagt over pijn en blijkt een flinke ontsteking te hebben. Een apothekersassistent die hij hiervoor benadert weigert echter spoedeisende medicatie af te leveren. De betreffende apotheek heeft namelijk andere afspraken over de levering van medicijnen met de woongroep. Wat weegt zwaarder? Lees meer