Mededinging & Aanbesteding

De overheid bemoeit zich meer en meer met de wijze waarop uw onderneming zaken doet. Zo dient u zich te houden aan de spelregels van “de vrije markt” zoals die op Europees en nationaal niveau gelden. De overheid houdt in dat verband onder meer toezicht op fusies en overnames (“concentraties”) en waakt er voor dat ondernemingen geen afspraken maken die de mededinging op ontoelaatbare wijze beperken. Daartoe zijn toezichthouders in het leven geroepen. Anderzijds worden sommige markten, zoals bijvoorbeeld de financiële sector, energie, telecom en zorg, juist uitdrukkelijk van overheidswege gereguleerd ter bescherming van consument en gebruiker. Waarbij aanbestedingsprocedures moeten waarborgen dat aanbieders bij opdrachten van (semi-) overheid een eerlijke kans maken. En staatssteunregels ervoor moeten zorgen dat de overheid ondernemingen niet op ongeoorloofde wijze met overheidsmiddelen steunt.

Van Iersel Luchtman Advocaten adviseert ondernemingen en overheidsinstellingen over alle aspecten van het (Europees) mededingingsrecht, aanbestedingen en gereguleerde markten. Wordt uw onderneming geconfronteerd met onderzoeken, boetes of andere sancties van toezichthouders, zoals de Europese Commissie, De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) of de Autoriteit Consument & Markt (ACM)*, dan dragen wij er voor zorg dat uw belangen veilig worden gesteld. De specialisten mededingings- en aanbestedingsrecht worden daarbij veelal bijgestaan door onze specialisten op het gebied van het economisch bestuurs- en strafrecht.

* ACM is de samenvoeging van de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit (Opta), de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Consumentenautoriteit.

Blogs en publicaties
Onze advocaten schrijven regelmatig blogs en publicaties over specifieke juridische vraagstukken binnen dit rechtsgebied. Klik hier voor een overzicht hiervan


Expertise
Onze specialisten Mededinging & Aanbesteding hebben expertise op het gebied van: