Milieustrafrecht

Een bijzonder aandachtsgebied van ons kantoor is het milieustrafrecht. Onze specialisten op dit gebied worden landelijk erkend om hun bijzondere kennis van het milieurecht. Ze beheersen de complexe inhoud én de strafrechtelijke finesses die nodig zijn om uw belangen in een strafrechtelijke procedure optimaal te behartigen. Zij opereren daarbij in principe in de luwte, maar kunnen optreden als uw woordvoerder als publiciteit onvermijdelijk blijkt.

Expertise
Onze specialisten hebben expertise op het gebied van:

 • Arbo-wetgeving
 • Bestuursstrafrecht
 • Compliance
 • Economisch strafrecht
 • Fraude
 • Invaltraining
 • Omkoping
 • Ontneming voordeel
 • Milieudelicten
 • Sancties
 • Toezicht
 • Transactie
 • Strafbeschikking
 • Verkeer
 • WED

Specialisten
   >  Wilbert van Eijk
   >  Simone van Keulen