Frank van den Berg

Frank van den Berg is advocaat sinds 1991 en vanaf 2006 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was hij werkzaam bij CMS Derks Star Busmann. Frank is lid van de secties Onderneming & Contracteren en Insolventie & Herstructurering. Daarnaast maakt hij deel uit van het brancheteam Food.

Frank is oplossingsgericht en houdt van duidelijkheid. Daarom is hij dan ook een groot voorstander van korte en directe lijnen. Geen ruis en geen politiek. Betrokken bij wat de cliënt drijft, weten wat er speelt. Daar draait het echt om. Alleen als je motieven kunt doorgronden, kun je voor je cliënt van betekenis zijn. Een gedegen en heldere aanpak vanuit een reëel perspectief, dat is waar Frank voor staat.

Frank heeft expertise opgebouwd in het adviseren en begeleiden van cliënten bij bedrijfsovernames, doorstartscenario’s, het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten en het voeren van gerechtelijke procedures over onder meer de aansprakelijkheid van bestuurders. Hij is tevens actief op het terrein van financiering en zekerheden. Frank beschikt met name in de automotive branche over bijzondere kennis en ervaring met betrekking tot het opstellen en beoordelen van lease- en financieringsovereenkomsten.

Op het terrein van het insolventierecht begeleidt Frank cliënten bij de afwikkeling van kredietrelaties en de daarmee veelal gepaard gaande uitwinning van zekerheden. Hij adviseert ondernemingen en bestuurders over herstructureringen en voert voor bij faillissementen betrokken cliënten overleg met curatoren. Ook zelf treedt Frank zeer regelmatig op als curator in faillissementen of bewindvoerder in surseances van betaling.