Michiel Bos

> m.bos@vil.nl - 088-90 80 805 
Michiel Bos is advocaat sinds 1993 en vanaf 2013 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Hij is lid van de sectie Omgevingsrecht & Milieurecht en maakt daarnaast deel uit van het brancheteam Afval & Recycling. Michiel is tevens lid van de commissie ruimtelijke ordening en milieu van de KNMV.

Bestuurs- en omgevingsrecht
Met name ondernemers uit de industriële sector, het groot-mkb en de motorsportsector kunnen op de juridische hulp van Michiel rekenen. Vaak gaat het om kwesties rondom bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen (denk aan bouw- en milieuvergunningen), planschade en handhaving, zoals lasten onder dwangsom en bestuursdwang. Hij procedeert regelmatig bij rechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij vindt uitstekend zijn weg in de complexe wereld van het bestuurs- en omgevingsrecht. Van ruimtelijke ordening, milieu, natuurbescherming en bodemverontreiniging tot geluid en bouw- en afvalstoffen. 

Afgewogen advies van hoge kwaliteit
Michiel verdedigt de belangen van ondernemers, bijvoorbeeld in een geschil met de overheid. Cliënten beschrijven hem als een evenwichtig persoon, die elk detail van hun vraagstuk analyseert. Die hecht aan openheid, duidelijkheid en integriteit. Bij hem kunt u rekenen op een afgewogen advies van hoge kwaliteit. Hij doorgrondt uw situatie en vertelt u duidelijk wat u kunt verwachten. Hij begrijpt dat u als ondernemer ontzorgd wilt worden, dat u niet voor elke deelvraag wilt worden doorverwezen. Daarom benut Michiel de kennis en expertise van collega's om de doelen van zijn cliënt te behalen.