Michiel Bos

Michiel Bos is advocaat sinds 1993 en vanaf 2013 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was hij 20 jaar werkzaam bij Advocatenkantoor Van Mierlo. Michiel is lid van de sectie Omgeving & Milieu. Daarnaast maakt hij deel uit van het brancheteam Afval & Recycling.

Michiel Bos hecht aan openheid, duidelijkheid en integriteit. Feiten zijn nu eenmaal zoals ze zijn. En niet anders. Dat je een ogenschijnlijk verloren zaak echter kunt draaien om daar alsnog een gelijkspel of zelfs winst uit te halen, is voor hem echter evident. Dit spel beheerst Michiel als geen ander. Door zijn ervaring weet hij hoe je de spelregels naar je hand zet en een eventuele overtreding in een geheel ander daglicht kunt plaatsen. Iets wat nieuwe invalshoeken en dus nieuwe perspectieven oplevert. Zonder het mooier te maken, maar gewoon zoals het is.

Michiel begeleidt met name cliënten uit het MKB, de industriële sector en de motorsportsector op het gebied van bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen (onder andere bouwvergunningen en milieuvergunningen), planschade en handhaving (dwangsommen en bestuursdwang). In dat kader procedeert Michiel met grote regelmaat bij rechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij weet uitstekend zijn weg te vinden in de complexe wereld van het Bestuursrecht en het Omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, milieu, natuurbescherming, bodemverontreiniging, geluid, bouwstoffen, afvalstoffen, handhaving).