Boudewijn Cremers

> b.cremers@vil.nl - 088-90 80 916
Boudewijn Cremers is advocaat sinds 1995 en vanaf 2007 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Hij is lid van de secties Ondernemingsrecht & Contracteren, Aansprakelijkheidsrecht & Procespraktijk en Aanbestedingsrecht & Mededingingsrecht. Daarnaast maakt Boudewijn deel uit van het brancheteam Zorg en het brancheteam Finance.

Trusted advisor
Boudewijn is de ‘trusted advisor’ van veel ondernemers. Hij adviseert en procedeert over allerlei civielrechtelijke kwesties en legt zich verder toe op de aansprakelijkheid van bestuurders en dienstverleners zoals advocaten en accountants. Ook heeft hij bijzondere kennis opgebouwd over financieringen, zekerheden en het Europese en Nederlandse aanbestedingsrecht. Daarnaast focust Boudewijn zich op de zorgsector waarbij hij zich met name richt op (vakgroepen van) medisch specialisten en op de VVT-sector. Hij adviseert bij het maken van de juiste keuzes bij samenwerkingen en de daarbij horende contracten. En mocht u onverhoopt te maken krijgen met een geschil met (een lid van) uw vakgroep, het ziekenhuis of  een andere contractspartij, dan staat hij u bij.

Passie voor het vak en ervaring
Boudewijn adviseert, overlegt en procedeert. In die volgorde. Samen met u. Als team. Cliënten ervaren zijn passie voor het vak en typeren hem als een weloverwogen en deskundig adviseur. Of het nu gaat om aansprakelijkheden of aanbestedingen. Daarbij kijkt Boudewijn vérder dan het belang van zijn cliënt, hij leeft zich in beide partijen in. Want om te winnen, moet je het speelveld overzien. Hij geeft beter advies als hij beide kanten van een zaak begrijpt. Met die instelling lost hij conflicten op en voorkomt hij vaker de gang naar de rechtszaal.