Dineke van Dal

Dineke van Dal is sinds 2018 als advocaat verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was zij als kennismanager werkzaam bij Van Iersel Luchtman. Dineke is specialist op de gebieden Aansprakelijkheid & Procespraktijk en Onderneming & Contracteren.

Dineke heeft in 2002 haar studie rechten aan de Universiteit van Tilburg afgerond. Na haar afstuderen ging ze werken als rechtsbijstandsjurist. Vervolgens is Dineke bijna 10 jaar werkzaam geweest binnen de rechtspraak. Eerst bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad en vervolgens als stafjurist bij het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. Op die manier heeft Dineke veel proceservaring opgedaan.

Vanaf 2012 is Dineke werkzaam bij Van Iersel Luchtman, eerst als kennismanager. In die functie droeg Dineke op verschillende manieren bij aan het vergroten van de vakinhoudelijk kennis van de VIL advocaten. Belangrijke onderdelen daarbij waren het onderhouden van een intern knowhow-systeem, het ontwikkelen van juridische modellen en het bijhouden en signaleren van relevante juridische ontwikkelingen. Maar ook ondersteunde Dineke de advocaten in civiele procedures.

Sinds 2018 is Dineke als advocaat werkzaam. Op die manier kan zij haar kennis en ervaring direct ten behoeve van cliënten inzetten.