Puck van Elzelingen

> p.elzelingen@vil.nl - 088-90 80 828
Puck van Elzelingen is sinds 2021 als advocaat verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Ze is lid van de sectie Fusies & Overnames (M&A) en van het brancheteam Gaming.

Van overname tot gaming
Puck richt zich op de juridische kanten van het ondernemerschap. Denk aan de advisering rondom overnames en fusies, het opstellen van stukken zoals de aandeelhoudersovereenkomst en advies over rechtsvormen. Ze treedt op voor zowel verkopers als kopers en vindt zo een vruchtbare oplossing met oog voor de belangen van alle betrokkenen. Vanuit het brancheteam Gaming adviseert Puck met veel bevlogenheid ondernemers in de game industrie over de optimale inrichting van hun onderneming. Zij helpt hun ook bij diverse juridische vraagstukken.

Advies dat de kern raakt
Cliënten beschrijven Puck als toegankelijk en duidelijk. Een gedreven advocaat die graag met mensen omgaat. Ze haalt snel de essentie uit een inhoudelijk gesprek en vertaalt dit - in goed overleg met collega’s - naar een helder advies vanuit de juiste situatieschets. Hierbij raakt ze de kern: wat is uw doelstelling, welke opties zijn er en wat zijn de mogelijke uitkomsten? Ze geeft een eerlijk beeld van uw rechtspositie. Daarbij weegt ze alle belangen af. Verdiept ze zich in uw zaak, tot op detailniveau. Gedreven door nieuwsgierigheid én persoonlijke betrokkenheid. Want Puck beseft voor wie ze het doet en gaat altijd voor een optimaal resultaat.

Specialisaties

Branches