Frank Verlaan

> f.verlaan@vil.nl - 088-90 80 862
Frank Verlaan is advocaat sinds 2012 en vanaf 2020 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Hij is lid van de sectie Arbeidsrecht & Medezeggenschap en van het brancheteam Sport. Hiervoor was hij ruim acht jaar als advocaat werkzaam bij advocatenkantoor CMS, waar hij zich richtte op het arbeidsrecht en sportrecht.

Arbeidsrecht in alle facetten
Bij Van Iersel Luchtman Advocaten richt Frank zich op alle aspecten van het arbeidsrecht. Hij adviseert en procedeert over uiteenlopende arbeidsrechtelijke kwesties, waaronder individuele ontslagzaken, dossiers op het gebied van sociale zekerheid, cao-zaken, reorganisaties en herstructureringen, medezeggenschap en bestuurdersaangelegenheden. 

Sportrecht
Naast arbeidsrecht heeft Frank veel ervaring in het sportrecht. Hij adviseert en procedeert over uiteenlopende sportrechtelijke onderwerpen, waaronder licentieovereenkomsten en reglementen, selectiezaken, sportgerelateerde ontslagzaken, spelers- en commerciële contracten, transfers en sponsoring. In dit kader staat Frank sportbonden en -verenigingen, (top)sporters en commerciële sportploegen bij.

De beste oplossing vinden
Als sparringpartner helpt Frank menig ondernemer, in diverse branches en bedrijfstakken, om voor een specifiek dossier de mogelijkheden en risico’s in kaart te brengen en samen de juiste strategische richting te bepalen. Frank wordt beschreven als een gedreven en consciëntieuze advocaat. Cliënten waarderen het dat hij hen persoonlijk bijstaat als adviseur en businesspartner. Altijd  met een pragmatische insteek en oog voor het menselijke aspect. Zijn doel is om voor u op een pragmatische manier tot de beste oplossing te komen.