Dewi Harkink

Dewi Harkink is sinds 2017 als advocaat verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Hij is lid van de sectie Intellectueel Eigendom, IT & Privacy. Daarnaast maakt hij deel uit van het brancheteam Gaming.

Dewi heeft rechten gestudeerd aan Tilburg University. Zijn bachelor in de rechtsgeleerdheid heeft hij met genoegen afgerond. Gedurende zijn bachelor heeft hij tevens het Honors Programme Top Class Law met succes voltooid. Daarna heeft hij een master gevolgd in zowel het privaatrecht als in het strafrecht. Zijn master privaatrecht heeft hij in 2016 cum laude afgerond, zijn master strafrecht met genoegen. Gedurende zijn master is hij werkzaam geweest als ZZP-er en heeft hij stage gelopen bij een advocatenkantoor dat is gespecialiseerd op het gebied van Intellectueel Eigendom, IT & Privacy.

Dewi heeft een passie voor alles dat met IT en techniek te maken heeft. In zijn vrije tijd houdt hij zich graag bezig met techniek, het ontwikkelen van websites en het beheren van systemen. Hij heeft ook een grote interesse in games. Vandaar zijn deelname in het brancheteam Gaming. Middels ons exclusief legal partnership met de Dutch Games Association staat Dewi veelvuldig in contact met de game industrie.

Specialisaties

Branches