Dewi Harkink

> d.harkink@vil.nl - 088-90 80 843
Dewi Harkink is sinds 2017 als advocaat verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Hij is lid van de sectie IE/IT & Privacyrecht. Daarnaast maakt Dewi deel uit van de brancheteams gaming en zorg en vervult hij binnen kantoor de functie van functionaris gegevensbescherming.

Technologie en gaming
Dewi is gespecialiseerd in het IT- en privacyrecht en heeft in het bijzonder veel kennis waar het gaat om de juridische vraagstukken die spelen bij games en blockchain. Hierdoor is hij bij uitstek de advocaat die gevraagd wordt om juridisch advies te geven over de toepassing van blockchain in games, zoals bij cryptogames, ‘play to earn’ en NFT’s. Ook is hij vanuit zijn deelname aan het brancheteam zorg veel betrokken bij vraagstukken over serious games in de zorg. Dewi is eraan gewend dat op zijn terrein de wetgeving achterblijft of onduidelijk is en dat hij actief en creatief met zijn cliënten moet pionieren om tot een passende oplossing te komen. Wat hierbij helpt is dat Dewi een grote persoonlijke interesse heeft in alles wat te maken heeft met tech, gaming en blockchain. Bovendien is hij één van de weinige advocaten in Nederland die kan programmeren, waardoor hij een ideale gesprekspartner is voor het vinden van juridische oplossingen voor complexe vraagstukken op het gebied van technologie, privacy en recht. Het kan bijvoorbeeld gaan om het op orde brengen van uw privacy compliance en het meedenken in het passend krijgen van privacy in uw bedrijfsvoering, het beoordelen en opstellen van IT-contracten, het oplossen van geschillen omtrent IT-kwesties en het ervoor zorgen dat uw (crypto)game aan de wetgeving voldoet.

Passie voor privacy
Cliënten beschrijven Dewi als een analytisch sterke, toegankelijke en onverstoorbare advocaat. Als een betrokken adviseur, die cliënten helpt de weg te vinden waar het gaat om nieuwe technologie en wetgeving. Gelet op zijn ruime ervaring in privacywetgeving wordt hij vaak om zijn mening gevraagd als het gaat over het rechtsgeldig en verantwoord omgaan met de persoonsgegevens van kinderen (in geval van entertainment games) of van patiënten (in het geval van serious games in de zorg). In een maatschappij waar de AVG vaak als reden wordt gegeven om gegevens niet te kunnen of willen delen, vertelt Dewi in begrijpelijke taal wat de mogelijkheden zijn zonder het belang van het recht op privacy uit het oog te verliezen. Om die redenen vertrouwen veel organisaties op Dewi als hun externe specialist of hun interne functionaris voor de gegevensbescherming.