Mike Hermans

Mike Hermans is advocaat sinds 2000 en vanaf 1 december 2017 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was hij als partner werkzaam bij De Jonge Advocaten in Rotterdam. Mike is lid van de sectie Arbeid & Medezeggenschap en voorzitter van het brancheteam Huisvesting.

Mike werkt op arbeids- en medezeggenschapsrechtelijk gebied voor en met ondernemingen, ondernemers en ondernemingsraden. Daarbij heeft hij niet enkel oog voor het juridische belang. De ondernemerskoek is namelijk groter dan dat ene stukje. Daarom spart Mike in zijn dagelijkse praktijk graag en regelmatig met klanten over strategisch HR beleid en de inrichting van de personele organisatie. Als adviseur is Mike verder vaak betrokken bij overnames en fusies. Met name in het tot stand komen van personele afspraken met ondernemingsraden en/of vakbonden.

Klanten beschrijven Mike als deskundig en gedreven met een Rotterdamse aanpak. Dus pragmatisch, nuchter en zonder omweg. In zijn vrije tijd kijkt hij graag naar voetbalwedstrijden. Dit spel vertoont veel parallellen met zijn dagelijkse praktijk. Geduld, inzet, timing, wederzijds respect en de juiste strategie zijn bepalend welke partij aan het langste eind trekt.