Claire Krüger

Claire Krüger is sinds 2015 als advocaat verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was zij werkzaam binnen de rechterlijke macht en meer specifiek binnen de sector Civiel van de rechtbank. Claire is lid van de sectie Insolventie & Herstructurering en maakt deel uit van het brancheteam Food.

Claire kijkt graag naar de toekomst waarbij het verleden er is om van te leren. Al is het maar om te voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt. Het helpt haar om bepaalde zaken beter te kunnen begrijpen, of in het juiste perspectief te kunnen plaatsen. Met name is zij op zoek naar zaken die ten grondslag lagen aan eerdere beslissingen. Niet alleen wil zij inzicht hebben in de besluitvorming rondom (bedrijfs)vraagstukken, maar ook weten wie of wat deze besluitvorming specifiek beïnvloed heeft. Op deze manier voorkom je namelijk fouten in de toekomst en kun je uitkomsten beter voorspellen. Vanuit die ervaring en professionele kijk op zaken, weet zij conflicten op te lossen of zelfs te voorkomen.

Vanaf het begin van haar loopbaan heeft Claire zich voornamelijk toegelegd op het insolventierecht. Ze treedt vaak op als curator in faillissementen. Daarnaast adviseert en procedeert zij in diverse faillissementsrechtelijke kwesties en staat ondernemers, crediteuren en verhuurders bij. Maar ook bestuurders kunnen bij Claire terecht in geval van aansprakelijkheid.

Op het terrein van het ondernemingsrecht houdt Claire zich bezig met het adviseren en procederen over diverse civielrechtelijke aangelegenheden. Zo behandelt zij zaken op het gebied van het verbintenissen-, goederen- en contractenrecht.