Claire Krüger

> c.kruger@vil.nl - 088-90 80 858
Claire is vanaf 2012 advocaat en sinds 2015 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was ze werkzaam bij de rechtbank. Claire is lid van de secties Herstructurering & Insolventierecht en Ondernemingsrecht & Contracteren. Daarnaast is zij secretaris bij Jong Management Kring West-Brabant. 

Insolventierecht
Claire heeft zich vanaf het begin van haar loopbaan voornamelijk toegelegd op het insolventierecht. Ze treedt vaak op als curator in faillissementen. Daarnaast adviseert zij veel ondernemers in faillissementsrechtelijke kwesties. Maar ook voor vraagstukken rondom aansprakelijkheid kunt u bij Claire terecht. Als curator weet zij immers als geen ander waar ondernemers op kunnen en moeten letten, zodat het ondernemersrisico – zowel zakelijk als privé – zoveel mogelijk beperkt kan worden.

Nuchtere en professionele kijk op zaken
Claire kijkt graag naar de toekomst, waarbij het verleden er is om van te leren. Claire adviseert vanuit ervaring en een nuchtere, professionele blik op zaken. Ze zoekt uit welke omstandigheden ten grondslag lagen aan eerdere beslissingen, zodat zij zich kan verplaatsen in de situatie en/of de betrokken personen. Om inzicht te krijgen in de besluitvorming rondom (bedrijfs)vraagstukken én op wie of wat deze besluitvorming invloed heeft. Op deze manier voorkom je namelijk fouten in de toekomst en kun je uitkomsten beter inschatten. Vanuit die zorgvuldigheid en professionele kijk op zaken, in combinatie met haar verbindende houding, weet zij veel conflicten op te lossen of zelfs te voorkomen.