Maarten van Dooren

Maarten van Dooren is advocaat sinds 1988 en vanaf 1 juli 2017 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was hij werkzaam onder andere op Curaçao, bij NautaDutilh en laatstelijk bij Banning. Maarten is lid van de secties Fusie & Overnames en Onderneming & Contracteren.

Maarten heeft zich vrijwel zijn hele loopbaan beziggehouden met de juridische kanten van het ondernemerschap, waarbij hij zich met name heeft toegelegd op de begeleiding van fusies & overnames, silent auctions, management buy-outs en buy-ins, private equity transacties, joint ventures en herstructureringen. Daarnaast houdt hij zich bezig met de tegenhangers daarvan: geschillen in rechtspersonen, claims uit overnames en ontvlechtingen. Maarten heeft daarbij opgetreden voor zowel verkopers als kopers en in heel veel van de gevallen betrof het een kwestie met internationale aspecten waar ook de financiering een belangrijke rol speelde.

In zijn begeleiding is Maarten pragmatisch, waarbij steeds het bereiken van het gestelde doel centraal staat. Niettemin worden ook de details in de gaten gehouden, nu de ervaring leert dat daar vaak het spreekwoordelijke venijn in schuilt.

Maarten is gedreven in alles wat hij doet en beschikt daarbij over de creativiteit alternatieven te vinden als blijkt dat de ingeslagen weg niet tot het gewenste resultaat leidt. In zijn vrije tijd uit zich dit in het maken van reizen op de motor waarvan hij verslag maakt middels vele foto's.