Maarten van Dooren

> m.dooren@vil.nl - 088-90 80 825
Maarten van Dooren is advocaat sinds 1988 en vanaf 2017 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was hij onder andere werkzaam op een advocatenkantoor op Curaçao alsook NautaDutilh. Maarten is lid van de sectie Fusies & Overnames.

Fusies en overnames
Maarten heeft zich vrijwel zijn hele loopbaan beziggehouden met de juridische kanten van het ondernemerschap. Hij richt zich met name op de begeleiding van fusies & overnames, silent auctions, management buy-outs en buy-ins, private equity transacties, joint ventures en herstructureringen. Maarten treedt op voor zowel verkopers als kopers en soms voor beide partijen, vaak in kwesties met internationale aspecten waar ook de financiering een belangrijke rol speelt. Vanuit de belangen van alle betrokkenen vindt hij een oplossing die past en werkt.

Dealmaker
Cliënten ervaren Maarten als een bevlogen en betrokken adviseur. In zijn begeleiding is hij pragmatisch en doelgericht. Maarten is gedreven in alles wat hij doet. Hij vindt creatieve oplossingen als de ingeslagen weg onvoldoende resultaat oplevert. Vanuit een helicopterview houdt hij tevens een scherp oog voor alle relevante details; daarin schuilt vaak het venijn. Maarten begrijpt waarmee de ondernemer zijn brood verdient. Stelt heldere prioriteiten, zodat zijn cliënt goede zaken kan doen. ‘Getting the deal done’ is dan ook één van zijn motto’s. Voor een ‘dealmaker’ als hij, gaat het steeds om het eindresultaat.