Floor van der Pol

> f.pol@vil.nl - 088-90 80 804 
Floor van der Pol is sinds 2016 advocaat en vanaf 2017 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Zij is lid van de secties Fusies & Overnames en Onderneming & Contracteren. In 2019 rondde Floor een postacademische opleiding af in M&A.

Mergers & Acquisitions
Floor heeft zich met name toegelegd op het begeleiden van overnames en participaties. Denk hierbij aan het opstellen en uitonderhandelen van transactiedocumenten zoals overnamecontracten en aandeelhouders- of joint venture overeenkomsten. Daarnaast heeft ze een bijzondere ervaring opgebouwd in het geven van vennootschapsrechtelijk advies. Zo adviseert ze ondernemers bij het nemen van aandeelshouders- en bestuursbesluiten en het inrichten van de corporate governance binnen een vennootschap. Ze heeft een specifieke interesse in zowel het nationale als het internationale contracten- en ondernemingsrecht. 

Recht op het doel af
Floor wordt beschreven als een energieke en doelgerichte advocaat. Als iemand die snel weet te handelen en daarbij goed het overzicht bewaart. Cliënten waarderen het dat zij met veel oog voor detail hun situatie overziet en anticipeert op toekomstige ontwikkelingen. Dit geeft vertrouwen. Hoewel Floor graag snel resultaten wil boeken, gaat ze niet over één nacht ijs. Ze steekt pas over als alle partijen precies weten waar ze aan toe zijn en er geen losse eindjes zijn. Maar dan gaat ze ook recht op haar doel af. Uiteraard met de belangen van haar cliënt voorop.