Olaf Poorthuis

> o.poorthuis@vil.nl - 088-90 80 867
Olaf Poorthuis is advocaat sinds 2003 en vanaf 2005 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten.Hij is lid van de secties Onderneming & Contracteren en Insolventie & Herstructurering. Daarnaast maakt Olaf deel uit van het brancheteam Zorg.

Olaf is iemand die in elke zaak, ieder faillissement vecht voor wat het bedrijf (of onderdelen daarvan) waard zijn. Hij onderzoekt altijd eerst de overlevingskansen voordat er eventueel verkocht, verzelfstandigd of geliquideerd wordt. In intellectuele zin wordt hij graag uitgedaagd. Hoe complexer de materie, hoe dieper hij zich zal ingraven. Zijn gedrevenheid en efficiëntie garanderen een proces waarin een ieder zich zal kunnen vinden.

Als specialist insolventierecht heeft Olaf ruime ervaring in de behandeling en afwikkeling van (internationale) faillissementen en surseances van betaling als curator of bewindvoerder. Hij adviseert ondernemingen over herstructureren en reorganisaties en waar nodig begeleidt hij hen bij het aanvragen van faillissement en het doorstarten van bedrijfsactiviteiten. Ook begeleidt hij insolvente ondernemingen bij totstandkoming van akkoorden met crediteuren.

Door het internationale karakter van door hem behandelde faillissementen heeft Olaf in de loop der tijd een groot internationaal netwerk opgebouwd.