Robbert Roeffen

> r.roeffen@vil.nl - 088-90 80 871
Robbert Roeffen is advocaat sinds 1997 en vanaf 2007 verbonden aan Van Iersel Luchtman. Hij is lid van de secties Ondernemingsrecht & Contracteren en Herstructurering & Insolventierecht. Daarnaast is Robbert voorzitter van het brancheteam Finance.

Breed adviseren
Robbert adviseert ondernemers op het gebied van het zekerhedenrecht, contractenrecht, aandeelhoudersgeschillen en bestuurdersaansprakelijkheid. Indien nodig voert hij gerechtelijke procedures. Binnen het brede ondernemingsrecht heeft hij veel ervaring met het herstructureren van ondernemingen. Zijn vakkennis en cijfermatig inzicht maken Robbert tot de ideale gesprekspartner voor directies en aandeelhouders. Of het nu gaat om een reorganisatie, het voorbereiden van een doorstart, het ontvlechten van ondernemingen of het borgen van de positie van een schuldeiser. Regelmatig wordt Robbert benoemd tot curator in faillissementen.

Taal van de ondernemer
Robbert wordt beschreven als een professionele advocaat die de taal van de ondernemer spreekt. Zijn cliënt kan bij hem terecht voor een doelgericht en pragmatisch advies. Robbert is to the point en weet snel tot de kern door te dringen. Hij scheidt hoofd- van bijzaken en ontdekt met zijn gedegen juridische kennis snel waar kansen en bedreigingen liggen. Zijn creativiteit stelt hem in staat om steeds een werkbare oplossing te realiseren. Hij houdt zijn cliënten daarbij graag een spiegel voor en laat hen vaak meerdere opties zien, om samen de beste oplossing te vinden.