Robbert Roeffen

Robbert Roeffen is advocaat sinds 1997 en vanaf 2007 verbonden aan Van Iersel Luchtman. Daarvoor was hij werkzaam bij Banning advocaten. Robbert is lid van de secties Onderneming & Contracteren en Insolventie & Herstructurering. Daarnaast maakt hij deel uit van het brancheteam Finance.

Robbert adviseert ondernemers op het gebied van het zekerhedenrecht (zoals pand- en hypotheekrecht, borgstelling, eigendomsvoorbehoud), contractenrecht, aandeelhoudersgeschillen en bestuurdersaansprakelijkheid. Indien nodig voert hij gerechtelijke procedures. Binnen het brede ondernemingsrecht heeft hij veel ervaring met het herstructureren van ondernemingen. Zijn vakkennis en sterk ontwikkeld cijfermatig inzicht maken Robbert voor directies/aandeelhouders tot een ideale gesprekspartner. Of het nu gaat om een reorganisatie, het voorbereiden van een doorstart, het ontvlechten van ondernemingen of het borgen van de positie van een schuldeiser.

Regelmatig wordt Robbert benoemd tot curator in faillissementen. Die kennis en ervaring komen hem in zijn advies- en procespraktijk goed van pas.

Robbert is een gedegen advocaat die de taal van de ondernemer spreekt. De ondernemer kan bij hem terecht voor een duidelijk en praktisch advies zonder allerlei ingewikkelde juridische betogen. Robbert is to-the-point en weet snel tot de kern door te dringen. Hij scheidt hoofd- van bijzaken en weet met zijn gedegen juridische kennis snel waar kansen en bedreigingen liggen. Met zijn creativiteit is hij bovendien in staat werkbare oplossingen te bedenken. Hij houdt u daarbij graag een spiegel voor. En laat u vaak meerdere oplossingen zien.