Frank Smetsers

Frank Smetsers is advocaat sinds 2003 en vanaf 2006 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was hij werkzaam bij Banning Advocaten. Frank is lid van de secties Onderneming & Contracteren en Insolventie & Herstructurering. Daarnaast is hij voorzitter van het brancheteam Food.

Frank houdt van kleine letters zonder zichzelf daarin te verliezen. Tot in detail wil hij weten waar het over gaat. Passend maatwerk leveren. Dat is zijn handelsmerk. Waarin de menselijke kant van een zaak nooit vergeten zal worden. Maatwerk moet u tenslotte passen. Als bedrijf, als ondernemer en als mens.

Als ondernemingsrechtadvocaat legt Frank zich onder meer toe op het begeleiden van bedrijfsovernames of herstructureringen. Hij adviseert in dat kader ondernemers over de verschillende mogelijkheden en constructies. Hij beoordeelt of redigeert de daarvoor benodigde contractstukken en is kritisch en vasthoudend in daaropvolgende onderhandelingen.

Frank heeft zich daarnaast toegelegd op het insolventierecht. Hij is niet alleen regelmatig curator in faillissementen, maar vooral ook adviseur van bedrijven in financiële moeilijkheden. Daarnaast staat hij crediteuren, maar ook bestuurders bij die betrokken raken bij een faillissement.