Charles Termaat

Charles Termaat is advocaat sinds 1999 en vanaf 2013 verbonden aan Van lersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was hij werkzaam bij Advocatenkantoor Van Mierlo en Boskamp & Willems Advocaten. Charles is lid van de sectie Omgeving & Milieu. Daarnaast maakt hij deel uit van het brancheteam Afval & Recycling.

Charles begeleidt voornamelijk cliënten in de industriële sector zoals de recycling branche. Maar ook de bouw- en horecasector hebben zeker zijn aandacht. Opgeven staat niet in zijn woordenboek. Hij is doortastend en acteert voortvarend. Op enthousiaste wijze staat hij cliënten bij op het gebied van bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen (onder andere bouw- en milieuvergunningen), planschade, handhaving (dwangsommen en bestuursdwang) en overige vergunningen. Denk hierbij onder andere aan de Drank- en Horecawet en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Charles heeft ruime ervaring in het voeren van procedures tegen overheden (gemeenten, provincies en Rijk) bij bezwaarschriftencommissies, rechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij is een professional met een ruime expertise op het gebied van het omgevingsrecht (ruimtelijke ordenings- en milieurecht) en het algemeen bestuursrecht. In zijn vrije tijd is Charles een fanatiek sporter.