Charles Termaat

> c.termaat@vil.nl - 088-90 80 880
Charles Termaat is advocaat sinds 1999 en vanaf 2013 verbonden aan Van lersel Luchtman Advocaten. Hij is lid van de sectie Omgevingsrecht & Milieurecht. Daarnaast maakt Charles deel uit van het brancheteam Afval & Recycling.

Ruime expertise
Charles is een professional met een ruime expertise op het gebied van het omgevingsrecht (ruimtelijke ordenings- en milieurecht) en het algemeen bestuursrecht. Hij begeleidt voornamelijk cliënten in de industriële sector, zoals de recyclingbranche. Maar ook de bouw- en horecasector hebben zeker zijn aandacht. Hij staat cliënten bij op het gebied van bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen (onder andere bouw- en milieuvergunningen), planschade, handhaving (dwangsommen en bestuursdwang) en overige vergunningen. Denk aan de Drank- en Horecawet en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Doortastend en voortvarend acteren
Charles wordt gewaardeerd om zijn ervaring, inhoudelijke kennis en zorgvuldigheid. Cliënten beschrijven hem als een resultaatgerichte advocaat die hoge kwaliteit levert. Charles heeft ruime ervaring in het voeren van procedures tegen overheden zoals gemeenten, provincies en het Rijk. Opgeven staat hierbij niet in zijn woordenboek. Hij is doortastend en acteert voortvarend. Weet hoe belangrijk het is om snel te kunnen handelen. Enthousiast staat hij cliënten bij in procedures bij onder meer bezwaarschriftencommissies, rechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Met veel energie behartigt hij uw belangen.