13 juli 2018

Nieuw VIL brancheteam Bouw & Huisvesting

Onze advocaten zijn actief in diverse branches. Daardoor weten we wat er binnen een specifieke sector leeft. En dat is belangrijk. Want een goede advocaat is niet alleen kundig op zijn vakgebied, maar weet ook wat zijn klant dagelijks bezig houdt. Een aantal van onze specialisten heeft zich verenigd in een brancheteam. Denk aan ZorgAfval & Recycling, Food en Gaming. Vanaf nu is daar een nieuw brancheteam aan toegevoegd. Het brancheteam Bouw & Huisvesting.

Binnen de Bouw en Huisvestingssector liggen er uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, innovatie, efficiency, financiën en compliance. Dat maakt dat deze branche altijd in beweging is. Regelmatig wordt de wet- en regelgeving aangepast naar de hedendaagse praktijk. Ondernemers binnen deze branche hebben hier op dagelijkse basis mee te maken.

Subbranches
Er zijn diverse soorten ondernemingen werkzaam binnen Bouw en Huisvesting. Elk met hun specifieke kennis en vaardigheden en in voorkomende gevallen (juridische) vraagstukken. VIL speelt hierop in door de onderverdeling in een aantal subbranches te maken:

Iedere subbranche vraagt om specifieke kennis van de diverse rechtsgebieden. Denk daarbij aan aanbestedingsrecht, bouwrecht, (ver)huurrecht, arbeidsrecht en contractenrecht. Door de onderverdeling kan VIL juridische specialisten inzetten die niet alleen maatwerk leveren, maar ook uw (sub)branche kennen. Uw juridische zaak is daarmee bij de specialisten van VIL in goede handen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met één van de teamleden van het brancheteam Bouw & Huisvesting.