16 november 2018

Subsidie voor Brexit voorlichting!

Wist u dat u de helft van uw kosten voor advies over de gevolgen van de Brexit vergoed kunt krijgen? De Nederlandse overheid heeft voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) een subsidiepot van bijna vier miljoen euro beschikbaar gesteld voor advies over de gevolgen van de Brexit. Tot op heden hebben echter slechts een handjevol mkb’ers gebruik gemaakt van deze overheidssubsidie. Hoog tijd om u over deze mogelijkheid in te lichten!

Begin dit jaar heeft de overheid een subsidieregeling geopend die o.a. is bedoeld voor mkb’ers die advies willen over alternatieven voor hun producten of de gevolgen voor hun onderneming in kaart willen brengen. Via de zogenoemde Brexit-voucher kunt u een beroep doen op deze subsidie.

Voor wie?
U kunt een Brexit-voucher aanvragen indien u een Nederlandse mkb-onderneming bent. Deze voucher geldt niet voor ondernemingen die zijn gevestigd op Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao of Sint Maarten en die bestaande economische belangen hebben in het Verenigd Koninkrijk.

Waarvoor?
Een Brexit-voucher kan worden aangevraagd voor advies over alternatieve markten voor de export en/of invoer van goederen en diensten en/of het in kaart brengen van gevolgen voor de onderneming op het terrein van logistiek of het vrij verkeer van werknemers, goederen en diensten.

Voor de diensten waarop de voucher betrekking heeft geldt wel een aantal voorwaarden. Zo mogen de diensten niet zien in een permanente of periodieke behoefte van de aanvrager en/of behoren tot de gebruikelijke dienstverlening ten behoeve van de aanvrager (zoals routinematig belastingadvies, gangbare juridische advisering of reclame). Daarnaast wordt de tijd die u zelf besteedt in het adviestraject ook niet vergoed en komen de reis- en verblijfskosten ter zake evenmin voor vergoeding in aanmerking.

Wat?
Met de Brexit-voucher wordt 50% van de kosten van de door u ingehuurde deskundige vergoed, tot een maximum van € 2.500 exclusief btw per voucher. De andere helft van de advieskosten dient uzelf te betalen. Let op: de minister van Economische Zaken (EZ) verstrekt niet meer dan één voucher per mkb-onderneming, groep of fiscale eenheid waarvan de mkb-onderneming deel uitmaakt.

Voorwaarden externe deskundige
Naast de voorwaarden die aan de diensten worden gesteld, bestaan er de volgende voorwaarden ten aanzien van de externe deskundige:

  • ten minste hbo denk- en werkniveau;
  • ten minste drie jaar ervaring met het adviseren en begeleiden van mkb-onderneming op het terrein van internationaal ondernemen;
  • werkzaam binnen een adviesorganisatie met minimaal vijf werknemers, welke organisatie als kerntaken het adviseren van exporterende of importerende mkb-ondernemingen heeft én beschikt over brede internationale expertise die land- en regio-overstijgend is.


Hoe vraagt u een Brexit-voucher aan?
De vergoeding vraagt u aan bij het ministerie van EZ middels de voucher die u kunt aanvragen via mijn.rvo.nl. Bij uw aanvraag dient het curriculum vitae van de externe deskundige / adviseur te zijn bijgevoegd, evenals een gespecificeerde offerte die niet ouder is dan één maand. Let op: indien uw subsidieaanvraag wordt toegekend, dienen de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend binnen zes maanden plaats te vinden. Het is vervolgens aan de externe deskundige / adviseur om de voucher te verzilveren bij rvo.nl.

Toekomstige aanvraag subsidie
Mocht u dit jaar nog geen subsidieaanvraag willen doen, omdat het nog erg onduidelijk is welke vorm de Brexit precies zal krijgen, dan krijgt u volgend jaar nog een kans: het ministerie van EZ heeft laten weten dat er in 2019 opnieuw een subsidiebudget beschikbaar komt. De hoogte hiervan is nog niet bekend.

 

Wilt u meer weten over de Brexit? Wij houden u op de hoogte middels onze blogs. U kunt ook contact opnemen met Anna Kitslaar.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).