Food compliance

Op de food sector wordt door meerdere autoriteiten toezicht gehouden. Niet alleen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, maar in toenemende mate ook door de Autoriteit Consument en Markt en de Europese Commissie. Deze laatste twee partijen leggen steeds vaker fikse boetes op voor overtreding van het kartelverbod. Hierbij riskeren ook de bestuurders een boete voor overtreding van het kartelverbod. Uw onderneming moet dus voldoen aan de spelregels van het mededingingsrecht. Daarbij is het ook van belang dat uw personeel weet wat het moet doen als de toezichthouder voor de deur staat. Zo’n controle komt namelijk vaak onverwacht. Wij hebben ruime ervaring met onderzoeken en sanctieprocedures van toezichthouders. Met die ervaring hebben we er ook voor gezorgd dat diverse ondernemingen compliant zijn zodat het risico op overtreding van de mededingingsregels wordt voorkomen. 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hanteert sinds enige tijd een andere, strengere toezichtaanpak en interventiebeleid dan voorheen. Zo zijn de boetes bij overtreding van de Warenwet per juli 2016 flink gestegen. Gezien dit strengere beleid loont het ook zeker de moeite om na te gaan of u weet wat u moet doen als er een inspecteur bij u voor de deur staat.