Food

Binnen de foodsector liggen er uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, efficiency, veiligheid en innovatie. We vinden dat iedereen recht heeft op gezonde en veilige voeding die juist en volledig geëtiketteerd is. Dit vraagt echter om een hoge mate van regulering door de overheid. Zo hoog zelfs, dat deze sector binnen de EU tot één van de meest gereguleerde markten behoort. Bijna wekelijks komt er nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving. De food-sector is dan ook altijd in beweging. Als ondernemer heeft u hier dagelijks mee te maken. 

Voedselketen
Veel ondernemers binnen de foodsector lopen tegen dezelfde (juridische) uitdagingen aan. Denk bijvoorbeeld aan het behouden of afscheid nemen van uw personeel. Maar kijken we meer gedetailleerd naar de voedselketen van grondstof tot verkoop aan de consument, dan zien we dat bij iedere stap verschillende juridische kwesties spelen. Kwesties die specifiek op dat moment uw aandacht vragen. In die gevallen bent u het meest gebaat met een specialist die ervaring heeft met zowel die specifieke vraag als de branche in z’n geheel. 

Juridische thema’s
De grootste juridische uitdagingen die zich in de voedselketen voor kunnen doen, hebben we samengevat middels de volgende thema’s:

vil-food-voedselketen.jpg