Food environment

De productie en distributie van voedsel heeft een grote invloed op onze fysieke leefomgeving. Of het nu gaat om de bouw van een nieuwe bedrijfshal, het uitbreiden van een productielijn of het lozen van hulpstoffen. In het laatste geval zien we dat reststromen steeds vaker worden verwerkt tot nieuwe producten om zo te worden hergebruikt. Voor de meeste bedrijfsactiviteiten heeft u een vergunning of andere toestemming van de overheid nodig. Uw bedrijf dient ‘omgevingsproof’ te zijn. Onze specialisten zijn thuis op het gebied van het omgevingsrecht en hebben ruime ervaring in adviseren en procederen in kwesties zoals bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en watervergunningen. Daarnaast hebben zij veel ervaring op het gebied van de handhaving van milieuregels door de overheid, zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk.