Brexit

Het blijft onduidelijk of, en zo ja wanneer, het Verenigd Koninkrijk officieel uit de Europese Unie stapt. Het Verenigd Koninkrijk is na Duitsland onze grootste handelspartner. Ongeveer 77.000 bedrijven doen zaken met de Britten. Exporteert u naar, of importeert u uit het Verenigd Koninkrijk? Of bent u afhankelijk van Britse toeleveranciers of heeft u daar dochtermaatschappijen? Dan zal er veel voor u veranderen.

Bereid u voor
Op dit moment wordt volop onderhandeld over een uittredingsakkoord inclusief overgangsperiode. Maar zoals bekend verlopen die onderhandelingen uiterst stroef. Nu nog onzeker is of er een akkoord komt en zo ja, wat deze inhoudt, is het lastig om u goed op de Brexit voor te bereiden. Wij zullen u daarom de komende maanden via een serie blogs voorlichten over het verdere verloop van de Brexit-onderhandelingen en de concrete gevolgen die de Brexit voor uw bedrijf zal hebben.

Blogs