Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is eindelijk als hamerstuk door de Eerste Kamer aangenomen. Het voortraject van de WHOA was lang, maar door de coronacrisis in een stroomversnelling geraakt. Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer de wet precies in werking treedt. De verwachting is uiterlijk 1 januari 2021. We houden u daarover uiteraard op de hoogte.

   
    WHOA vraagstukken

 1. Wat is de WHOA?
  Met het intreden van de WHOA krijgen bedrijven met problematische schulden nieuwe mogelijkheden het faillissement of een surseance (uitstel van betaling) te voorkomen. Met de invoering van de WHOA is een toegankelijke akkoordregelingsprocedure tot stand gekomen. De WHOA is niet alleen bruikbaar is voor grote bedrijven, maar ook voor het MKB. Door middel van een ‘WHOA’-akkoord kunnen de schulden worden gesaneerd en kan het bedrijf weer verder.

 2. Wetgeving vóór de WHOA
  De huidige wetgeving biedt regels voor het aanbieden van een akkoord in een situatie van faillissement of surseance. Voor een akkoord buiten die situaties (een onderhands akkoord) was er nog geen wettelijke regeling. Een onderhands akkoord is weliswaar mogelijk, maar in dat geval dienen alle schuldeisers dan met het akkoord in te stemmen. Een schuldeiser kan dwarsliggen. De WHOA biedt uitkomst.

 3. Dwangakkoord
  De meest sprekende verandering in het wetsvoorstel is namelijk het feit dat de rechtbank een onderhands akkoord algemeen verbindend kan verklaren (‘homologeren’). Dit betekent dat het aangeboden akkoord bindend is voor alle betrokkenen. Ook partijen die niet met het akkoord hebben ingestemd, kunnen onder bepaalde voorwaarden door de rechtbank aan het akkoord gebonden worden. Daarom wordt ook wel de term ‘dwangakkoord’ gebruikt. Het doel van de WHOA is om levensvatbare ondernemingen de kans te bieden om te reorganiseren. Het dwangakkoord kan daarbij enorm helpen.

  In de WHOA is bepaald dat het bedrijf het traject voor het tot stand brengen van een akkoord zelf in gang kan zetten. Het is ook mogelijk dat schuldeisers of aandeelhouders het initiatief nemen. Bovendien is in de WHOA geregeld dat de schuldeisers en schuldenaren om de aanwijzing van een herstructureringsdeskundige of observator kunnen vragen. De herstructureringsdeskundige en observator zijn betrokken bij de voorbereiding van het akkoord en kunnen het akkoord vervolgens ook aan de betrokken schuldeisers voorleggen.

 4. Praktijk na invoering WHOA
  Nu het wetsvoorstel is aangenomen, is de verwachting dat dit een flinke verandering van de insolventiepraktijk met zich mee zal brengen. Ondernemingen krijgen de mogelijkheid om de schulden te saneren en zich te richten op de toekomst, waardoor faillissementen en surseances kunnen worden voorkomen.


Vragen over de WHOA

Onze insolventie- en herstructureringsspecialisten volgen de ontwikkelingen met betrekking tot de WHOA op de voet. Heeft u concrete vragen over de WHOA of andere (herstructurerings) gerelateerde vragen? Neem dan contact met ons op.

whoa-team.png