Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking  getreden. De WHOA maakt het mogelijk om bedrijven met problematische schulden te saneren door het aanbieden van een akkoord aan schuldeisers en aandeelhouders. De rechter kan het akkoord homologeren, waarmee het akkoord voor alle schuldeisers en aandeelhouders geldt, ook indien zij tegen het akkoord hebben gestemd. De WHOA is niet alleen bruikbaar voor grote bedrijven, maar ook voor het MKB. Door middel van een ‘WHOA’-akkoord kunnen de schulden worden gesaneerd en kan het bedrijf weer verder. Een faillissement kan daarmee worden voorkomen.

Onze herstructureringsspecialisten hebben alle informatie voor u op een rij gezet.

Voor u
De WHOA heeft gevolgen en biedt kansen voor veel verschillende partijen. Voor elke doelgroep zijn er andere aandachtspunten. Welke situatie is op u van toepassing?

Ondernemer met financiële problemen

Contractspartij

Aandeelhouder

Schuldeiser


Ons WHOA-team

WHOA-teamleden