Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

NOW factsheet

In het voorjaar van 2020 werd de Werktijdverkorting (Wtv) regeling vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Door middel van deze steunmaatregel werden werkgevers in hun omzetverlies als gevolg van de coronacrisis, tegemoet gekomen. Nu steeds meer zich mensen zich (hebben) laten inenten, worden de overheidsmaatregelen stapsgewijs afgebouwd. In dit kader heeft de regering ook besloten om de steunmaatregelen voor bedrijven, waaronder de NOW, per 1 oktober 2021 te beëindigen.


In onderstaande blog gaan we nader in op de beëindiging van de steunmaatregelen voor bedrijven.

Vragen over de NOW
Onze specialisten van de sectie Arbeidsrecht & Medezeggenschap volgen de ontwikkelingen met betrekking tot de NOW op de voet. Heeft u concrete vragen over de NOW of andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem dan contact met ons op:

Het verloop van de NOW