Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is de Werktijdverkorting (Wtv) regeling in het voorjaar van 2020 vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Inmiddels is er een 3.0 versie.

Op deze pagina bieden wij u hulp bij een eventuele NOW aanvraag en lichten wij u voor over het verdere verloop van de NOW.

HULP BIJ UW NOW AANVRAAG

Vragen over de NOW

Onze specialisten van de sectie Arbeidsrecht & Medezeggenschap volgen de ontwikkelingen met betrekking tot de NOW op de voet. Heeft u concrete vragen over de NOW of andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem dan contact met ons op:

contactpersonen-now-pagina.png