Food safety

Elk levensmiddelenbedrijf moet een voedselveiligheidssysteem hebben dat gebaseerd is op de HACCP-beginselen. Hiervoor wordt vaak gebruik gemaakt van bestaande hygiënecodes. Een eigen HACCP-plan dat op maat is afgestemd op de specifieke risico’s binnen uw eigen bedrijfsprocessen heeft echter de voorkeur. Met onze kennis van de toepasselijke Europese regels ondersteunen wij u bij het maken van zo’n plan. Producten van toeleveranciers die niet voldoen aan de juiste kwaliteitsstandaarden kunnen leiden tot forse (imago)schade. Bedenk dus dat u niet alleen verantwoordelijk bent voor wat binnen uw bedrijfsmuren afspeelt omtrent het product. Dit geldt uiteraard ook als uw afnemers vervolgens niet zorgvuldig met uw product omgaan. Wij zorgen ervoor dat risico’s zoveel als mogelijk beperkt worden en begeleiden u bij eventuele recalls en het afwikkelen van aansprakelijkheden.