Serious / applied gaming

De tijd dat games enkel dienden ter vermaak is al lang voorbij. Tegenwoordig worden ze steeds vaker ingezet om bepaalde uitdagingen te overwinnen in bijvoorbeeld het onderwijs of de zorg. Een leuke game spelen motiveert mensen namelijk om te handelen. En tegelijkertijd werken ze aan het onderliggende doel. Maar het snijvlak van entertainment, technologie en maatschappelijk nut vormt ook een bron van juridische uitdagingen.

Work for hire: de relatie met uw opdrachtgever
Een belangrijk aandachtspunt voor een ontwikkelaar van serious/applied games is het vastleggen van goede afspraken met uw opdrachtgever. Aan welke (kwaliteits)eisen moet de game voldoen? Wie bepaalt of de game geschikt is voor het verwezenlijken van het beoogde doel? Wordt dit bepaald aan de hand van een praktijkonderzoek of klinische validatie? En bij wie rusten de rechten op de software? Het zijn slechts enkele vragen die het belang van heldere afspraken benadrukken. Onze specialisten denken graag met u mee en leggen de gewenste  afspraken vast zodat deze voor iedereen duidelijk zijn. En als er achteraf toch een geschil ontstaat, staan wij aan uw zijde.

Compliance
Naast de afspraken die in het contract zijn vastgelegd dient u ook te voldoen aan diverse wet- en regelgeving. De Algemene Verordening Gegevensbescherming is daar een goed voorbeeld van. Deze privacywetgeving geldt binnenkort in de hele Europese Unie. Wij zorgen er samen met u voor dat uw onderneming en uw game voldoen aan de daarin gestelde vereisten. Daarnaast werken wij op het gebied van e-health intensief samen met ons brancheteam Zorg.