Zorg

zorgteam-portret-2020.png
LEDEN BRANCHETEAM ZORG

De gezondheidszorg is volop in beweging, in care en in cure. Zorgaanbieders staan steeds voor nieuwe uitdagingen. De regeldruk en aandacht voor ZORG op de juiste plek neemt toe. Patiënten worden zorgconsumenten. Ze willen nauwer betrokken worden. Ze worden meer en meer geacht regisseur te zijn van hun eigen zorg. Met steeds nieuwe technieken en verdergaande automatisering, is aandacht voor privacy een must. En samenwerken in de zorg is nodig om de zorgvraag voor de toekomst efficiënt en effectief in te vullen. Een goede gezondheidszorg betekent dus vooruitkijken en ondernemen, met een kritisch oog voor de daarbij geldende regels en randvoorwaarden.

Brancheteam Zorg
Ons brancheteam helpt u als ondernemer in de zorgbranche bij het realiseren van uw ambities. Aanbieders van zorg en ondersteunende diensten weten de weg naar de specialisten en zorgmakelaars van ons brancheteam te vinden. Want of het nu gaat om zorgvraagstukken zoals zorginkoop, concentratie en decentralisatie, samenwerking of ontvlechting, innovatie en privacyaspecten, ons brancheteam kent uw uitdagingen en is uw business partner om daarvoor oplossingen te vinden. Met een deskundige en praktische blik. Adviserend en waar nodig procederend. Dat is onze zorg!

Aandachtsgebieden
Binnen de Zorg hebben wij een aantal aandachtsgebieden benoemd:

Zorgen om insolventie
Het waarborgfonds voor de zorgsector (WFZ) heeft aangegeven dat steeds meer zorgaanbieders moeite hebben om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. De snelheid waarmee veranderingen in de zorgsector worden doorgevoerd zou de belangrijkste oorzaak zijn. Veel instellingen vinden het bijvoorbeeld lastig om op tijd en juist te facturen. Ook wij zien in onze praktijk dat zorgaanbieders vaak moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Gelukkig zijn er naast zorgspecialisten ook insolventieadvocaten lid van ons team. Omdat zij vaak optreden als curator, kennen ze als geen ander het klappen van de zweep als het om (dreigende) insolventies gaat. We adviseren dan ook regelmatig zorgaanbieders die in financieel moeilijke tijden zijn beland. Maar zeker ook de instellingen die nu juist kansen zien

Beterboek
Vanuit ons brancheteam nemen wij deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor de kinderafdeling en dagbehandeling in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij. Kinderen die opgenomen of behandeld worden, krijgen dit boek gratis uitgereikt.

beterboek-amphia-ziekenhuis-website.jpg