Zorgtechnologie

In de gezondheidszorg wint de zorgtechnologie zoals eHealth-toepassingen snel terrein. We omschrijven eHealth als het gebruik van technologie ter ondersteuning en/of verbetering van de gezondheid (van een patiënt) en de gezondheidszorg. Denk aan beeldbellen en apps die de gezondheidstoestand van een patiënt op afstand kunnen monitoren. Patiënten kunnen dankzij eHealth meer regie nemen over hun eigen leven en langer zelfstandig thuis wonen.

Onze advocaten zijn continu op de hoogte van de laatste juridische aspecten van deze nieuwe technologie. Met onze kennis kunnen wij inspelen op complexe vraagstukken en bieden wij u transparante en praktische oplossingen.

Privacy in de zorg
Zoals u weet bent u verplicht een dossier bij te houden met de medische gegevens van uw patiënten. Denk hierbij aan de ziekte, de bevindingen van verschillende zorgverleners, behandelingen die zijn uitgevoerd en de resultaten daarvan. Medische gegevens zijn echter gevoelige persoonsgegevens waar zeer zorgvuldig mee moet worden omgaan. Zo is het delen van deze gegevens aan strikte regels gebonden die onder andere opgenomen zijn in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Maar u moet ook voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming waar de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht op houdt. Wij kennen de regels van het spel en adviseren wat u wel, en wat u vooral niet moet doen. Mocht u desondanks toch onverhoopt in de problemen raken, dan staan wij u graag en adequaat bij.