MERGERS & ACQUISITIONS

Bij een M&A traject is het belangrijk dat u zo vroeg mogelijk juridische begeleiding inschakelt. Of het nu gaat om de intentieverklaring, het due diligence onderzoek of het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van de transactiedocumentatie. Wij brengen complexe materie terug tot een helder verhaal en gaan daarbij snel en doeltreffend te werk. Hierbij houden wij rekening met alle betrokken partijen. Een goede deal maak je namelijk met elkaar. Maar loopt een transactie toch onverhoopt uit op een geschil, dan staan wij uiteraard volledig aan uw zijde.

Ons team
Wij richten ons op de begeleiding van fusies, overnames, participaties, joint ventures en andere samenwerkingsverbanden. Op jaarbasis begeleiden wij tientallen transacties. Hierbij treden wij op voor zowel (strategische en financiële) kopers als verkopers. In sommige gevallen, zoals bij een joint venture, treden wij zelfs op voor beide partijen. Bij transacties in de Afval & Recycling, Zorg, Food en Retail schakelen wij met de deskundigen uit onze brancheteams. Mocht het nodig zijn verzorgen onze mededingingsrecht specialisten de meldingen bij de Europese Commissie, de Autoriteit Consument & Markt en de Nederlandse Zorgautoriteit. Zij voorkomen ook dat er verboden afspraken worden gemaakt.

Samen maakt sterk
Om een transactie succesvol af te ronden, werken wij nauw samen met corporate finance adviseurs, accountants, fiscalisten en andere financieel adviseurs. Bij grensoverschrijdende transacties schakelen wij met onze partners binnen het IUROPE netwerk. Want samen staat u sterker.

LOI
In de overnamepraktijk wordt veel gebruik gemaakt van een zogenaamde Letter of Intent (LOI). Deze komt om de hoek kijken als partijen besluiten om met elkaar een onderhandelingsproces in te gaan. De inhoud en de mate van binding van de LOI kunnen variëren. Wat in het belang is van de verkoper, hoeft niet in het belang van de potentiële koper te zijn, en omgekeerd. Daarom hebben we een factsheet ontwikkeld die de acht aandachtspunten van LOI toelicht die u hier kunt downloaden. 

Specialisten
  > Pieter van der Schee 
  > Maarten van Dooren
  > Arnoud van Campen
  > Catelijne Bach
  Frank Smetsers
  Wouter van Loon
  Angela Evers