Identificatie

Als gevolg van Europese regelgeving gericht tegen witwaspraktijken bestaat, in navolging van financiële instellingen, ook voor advocaten een wettelijke identificatieplicht van cliënten en een meldplicht voor ongebruikelijke transacties op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).

Onderdeel van de opgelegde wettelijke verplichtingen is dat Van Iersel Luchtman Advocaten, voordat zij bepaalde aangewezen diensten verleent, de cliënt dient te identificeren.

Natuurlijke personen worden geïdentificeerd aan de hand van een geldig paspoort of rijbewijs. Rechtspersonen worden geïdentificeerd met behulp van een gewaarmerkt uittreksel uit de Kamer van Koophandel en een kopie van een geldig identificatiebewijs van de bestuurder van die rechtspersoon.