Niek van Barschot

> n.barschot@vil.nl - 088-90 80 913 
Niek van Barschot is sinds 2018 als advocaat verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Hij is lid van de secties Herstructurering & Insolventierecht, Aansprakelijkheidsrecht & Procespraktijk en Ondernemingsrecht & Contracteren.

Ondernemingsrechtelijk geschil 
Niek staat ondernemers en particulieren bij tijdens conflicten of juridische procedures. Hij richt zich vooral op aansprakelijkheid en procespraktijk. Denk aan een ondernemingsrechtelijk geschil, zoals een conflict tussen aandeelhouders of gevallen waarin de cliënt schade heeft geleden. Communiceren is daarbij cruciaal. Hoe ziet de procedure eruit? Wat zijn de kansen en mogelijke gevolgen? Niek zal zijn aanpak, de feiten en de gevolgen altijd helder uitleggen. Hij verdiept zich in de branche en organisatie, neemt de rechter mee in het verhaal van zijn cliënt. Alles voor het beste resultaat.

Vanuit interesse en betrokkenheid
Cliënten ervaren Niek als een gedreven partner, hij heeft een winnaarsmentaliteit. Niek gelooft in zijn kunnen, hij past zijn strategie waar nodig aan en zet dóór. Daarbij vaart hij niet zijn eigen koers, het gaat hem om het belang van zijn cliënt. Dit kenmerkt hem als advocaat. Niek heeft altijd een brede maatschappelijke interesse en betrokkenheid gekend. Zo is hij tijdens zijn studie ruim anderhalf jaar lang vrijwilliger en voorzitter geweest bij de Rechtswinkel Tilburg. Hier adviseerde en procedeerde hij ten behoeve van zijn cliënten, die via andere wegen niet voor rechtshulp in aanmerking kwamen. Nu nog steeds doet Niek er alles aan om samen met zijn cliënten het beste resultaat te bereiken.