Zorg

teamzorg.jpg

Ons brancheteam Zorg bestaat uit advocaten met verschillende expertises. Samen bundelen zij hun kennis en ervaringen en spitsen deze toe op de praktijk van zorgaanbieders en ondernemers in de zorg. Of het nu gaat om vraagstukken zoals zorginkoop, governance, klachten en geschillen, samenwerking of ontvlechting, herstructureringen, WNT, innovatie en privacyaspecten, ons brancheteam kent uw uitdagingen.

De juridische huishouding van uw onderneming verdient uw constante aandacht. Om als zorgprofessional te achterhalen waar de potentiële juridische risico’s liggen, kunt u deze in kaart brengen middels onze VIL Legal Zorgscan. Klik hier om de scan te starten:

DOE DE VIL LEGAL ZORGSCANBusiness partner
Wij zijn uw business partner met een deskundige en praktische blik. We adviseren zorgaanbieders die in financieel opzicht in moeilijke tijden zijn beland, maar zeker ook de instellingen die nu juist kansen zien. Hierbij zoeken wij met u naar oplossingen en waar nodig zullen wij procederen. Dit is onze zorg!

Teamleden

Catelijne Bach neemt plaats in de Klachtencommissie Groenhuysen, Wouter van Loon is Lid van Raad van Toezicht Stichting Zorgbelang Brabant | Zeeland en Jolijn Geven is Lid van Raad van Commissarissen De Gezinsmanager.


Onze expertise
 

 • Samenwerkingen en contracten
  - Contracten tussen medisch specialisten en MSB’s en MSB’s en ziekenhuizen
  - Maatschapscontracten en maatschapsgeschillen
  - Aandeelhoudersovereenkomsten en aandeelhoudersgeschillen
  - Contracten met zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten
  - Overige samenwerkingsovereenkomsten tussen zorgaanbieders
  - Zorgverzekeringsrecht en (materiële) controles

 • Bedrijfsvoering en kwaliteit van zorg
  - Toezicht en governance
  - Financieringen en aanbestedingen
  - Herstructureringen (bv d.m.v. de WHOA) en WNT
  - Toelatingen en vergunningen (waaronder de Wtzi en de aankomende Wtza)
  - Fusies en overnames in de gezondheidszorg
  - Medische tuchtzaken
  - Klachten en geschillen
  - Disfunctioneren van medisch specialisten
  - Maatregelen van de inspectie
  - Kwaliteit en veiligheid in de zorg
  - Procedures bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg, tuchtcollege, civiel- of bestuursrechtelijke geschillen (met uitzondering van letselschade)

 • Innovatie en privacy in de zorg
  - Privacy / AGV
  - Big data en kunstmatige intelligentie
  - Serious gaming
  - Medische hulpmiddelen


Zorgwebinars

Graag houden wij u op de hoogte van actualiteiten zoals nieuwe wetgeving en recente jurisprudentie binnen de zorg. Daarnaast brengen we ook graag relevante bestaande wet- en regelgeving (nogmaals) bij u onder de aandacht. Dit doen we door middel van korte webinars die door het jaar heen gegeven worden. Sluit u aan?


Aandachtsgebieden

Binnen de Zorg hebben wij een aantal aandachtsgebieden benoemd:

Apotheken   Huisartsen   Jeugdzorg

Laboratoria   GGZ   Serious gaming

Paramedische zorg   Mondzorg   VVT

Zorgtechnologie   Medisch specialistisch


    Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
    In het kader van MVO zijn wij betrokken bij de volgende doelen: 

 • Aankleding behandelkamers Amphia Ziekenhuis
  Toen het Amphia ziekenhuis Breda een nieuwe locatie opende, was de wens om de behandelkamers mooi aan te kleden. Amphia wil ziek zijn draaglijker maken. Daarom werd er gezocht naar een gelijke uitstraling in het ziekenhuis, maar met verschillen in ludieke en prikkelende details. Voor patiënten geeft dit rust en een gevoel van herkenning en veiligheid. Wij draagden daar graag ons steentje aan bij.

 • HandbikeBattle Revant
  De HandbikeBattle van Revant medisch specialistische revalidatie laat zien dat niet alleen paralympische topsporters tot grote prestaties in staat zijn. Deelnemers worden uitgedaagd om fysiek en mentaal grenzen te verleggen en op de weg ernaartoe leren zij bovendien veel van anderen die dezelfde doelen voor ogen hebben. Wij sponsorde in 2019 en 2020 deze HandbikeBattle.

 • Beterboek voor kinderafdelingen ziekenhuizen
  Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor de kinderafdeling en dagbehandeling in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij. Kinderen die opgenomen of behandeld worden, krijgen dit boek gratis uitgereikt.

  azb-sponsorbadge-2021.jpg