Jelle Beerens

> j.beerens@vil.nl - 088-90 80 804
Na zijn werkzaamheden als curator bij een middelgroot advocatenkantoor is Jelle Beerens sinds 2022 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Hij is lid van de secties Herstructurering & Insolventierecht en IE/IT & Privacyrecht. Daarnaast is hij actief in diverse gastdocentschappen.

Van insolventie- tot datarecht
Jelles expertise ligt in het faillissementsrecht en het intellectueel eigendomsrecht. Naast zijn specialisatieopleiding insolventierecht voor curatoren volgde hij een specialisatie in big data, artificial intelligence en recht. Databedrijven weten hem te vinden voor het opstellen van bijvoorbeeld licentieovereenkomsten of data sharing agreements. Met veel kennis van zaken adviseert hij o.a. software- en gaming-ondernemers over de optimale inrichting van hun onderneming om faillissementsrisico’s te beperken. Ook staat hij bedrijven bij in herstructureringskwesties, het positioneren van IE-rechten en bij bestuurdersaansprakelijkheidskwesties.

Scherpe focus: schade voorkomen
Jelle staat bekend om zijn pragmatische insteek. Zijn handelswijze is gericht op één ding: schade voorkomen. Cliënten beschrijven hem als een probleemoplosser, die ook verder dan de wet kijkt. Hij vindt het juiste gereedschap voor de klus, óók buiten de juridische toolbox. Zo zet hij partijen het liefst tegenover elkaar om er samen uit te komen en schuwt daarbij de confrontatie niet. Jelle kan haarfijn uittekenen wat het alternatief is als men samen geen oplossing vindt. Hiervoor is juridische kennis onontbeerlijk, want alle partijen moeten hun juridische positie goed kennen. Hiervoor kunt u rekenen op Jelle.