Stef Leijten

> s.leijten@vil.nl - 088-90 80 860
Stef Leijten is sinds 2017 als advocaat verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Hij is lid van de secties Herstructurering & Insolventierecht en Ondernemingsrecht & Contracteren. Daarnaast maakt Stef deel uit van het brancheteam Finance en is hij curator.

Insolventierecht en adviespraktijk
Als curator en expert in het insolventierecht is Stef een specialist op het gebied van faillissementen. Bijvoorbeeld met het adviseren over de realisatie van een doorstart, het behouden van werkgelegenheid of het laten doordraaien van de productie na het faillissement. Hiernaast voert Stef een algemene adviespraktijk in het ondernemingsrecht. Hij adviseert en begeleidt ondernemers onder meer bij herstructureringen, het opstellen of beoordelen van commerciële contracten en aandeelhoudersgeschillen. Tot slot heeft Stef nog een bijzondere expertise: als specialist in het financieel recht doorgrondt hij als geen ander de complexe financieel-juridische werkelijkheid.

Een gedegen strategie
Stef wordt gezien als een realist. Iemand die iedere situatie kritisch weegt en eerlijk beoordeelt. En dat in alle openheid. Hoewel hij het liefst recht op zijn doel afgaat, kent hij het belang van een gedegen strategie. Waar uitzonderingen de regel bevestigen, slaat hij daarom net zo makkelijk een nieuwe weg in. Als het gestelde doel maar wordt bereikt. Stef is wat dat betreft een echte doorbijter die niet snel loslaat. Samen met zijn collega’s streeft hij naar de beste oplossing. Waar emotie de overhand dreigt te krijgen boven ratio, grijpt hij in alle rust in. Met realisme en oplossend vermogen win je tenslotte elk conflict.