Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht is veelzijdig en complex. Onze fysieke leefomgeving wordt nu eenmaal door meerdere factoren beïnvloed. Ieder project is weer anders en stelt de ondernemer voor nieuwe juridische uitdagingen. Het omgevingsrecht is dynamisch en veelEuropese en nationale wetswijzigingen volgen elkaar in hoog tempo op. Een enorme stelselwijziging van het omgevingsrecht kondigt zich al vele jaren aan: de Omgevingswet.

Daar waar (bedrijfs)activiteiten ingrijpen in de omgeving, is vaak een vergunning, ontheffing of andere toestemming van de overheid nodig. Een omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken van het bestemmingsplan of voor milieu, een natuurvergunning of watervergunning.  Ook controleert de overheid of u zich aan de regels houdt. U kunt te maken krijgen met handhaving door de gemeente, de provincie of het waterschap, in de praktijk meestal uitgevoerd door de Omgevingsdienst. Ook strafrechtelijke handhaving door het Openbaar Ministerie van milieudelicten komt vaker voor.

ADVOCATEN OMGEVINGSRECHT

Omgevingsrecht
Onze specialisten adviseren en procederen op het gebied van het omgevingsrecht en het milieustrafrecht. Onze specialisten worden landelijk erkend om hun bijzondere kennis van het milieurecht, met een accent op het afvalstoffen-, bouwstoffen- en meststoffenrecht, het arbeidsomstandighedenrecht (arbowetgeving) en het Brzo (Seveso-inrichtingen). Onze advocaten opereren in principe in de luwte, maar kunnen ook optreden als uw woordvoerder.

Voor U
Ons team, dat bestaat uit enthousiaste medewerkers met meerdere specialismen, adviseert u graag bij al uw vragen op het gebied van het omgevingsrecht. Tot onze cliënten behoren industriële en agrarische bedrijven, aannemers in bouw en infra, loonwerkers, transportondernemingen  en projectontwikkelaars. Vanwege onze ervaring bij en met overheden weten wij ook hoe vanuit overheidszijde wordt gehandeld en hebben wij oog voor de politiek-bestuurlijke context van zaken.