Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

De transitie van de voormalige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is alweer een behoorlijke tijd achter de rug. De gevolgen zijn echter nog steeds voelbaar. Op de budgetten van instellingen is namelijk gekort waardoor veel instellingen (hebben) moeten snijden in hun kosten. Dit betekent onder andere ontslag van personeel, versoberen van zorg voor cliënten en/of het verkopen dan wel verhuren van vastgoed.

Reorganisatie
Het eventueel reorganiseren van uw instelling is geen gemakkelijke klus. Zo vergt het afvloeien van uw personeel een goede onderbouwing en de nodige tijd. Daarnaast zijn andere stakeholders niet altijd bereid tot het maken van gunstigere afspraken voor de instelling. Dit is echter vaak wel nodig om tot de vereiste bezuinigingen te kunnen komen.

Vastgoed
Een andere mogelijkheid in het snijden van kosten is het verhuren of verkopen van vastgoed. Het verkopen van vastgoed kan in sommige gevallen als te definitief ervaren worden. Het op termijn terugkopen van vastgoed kan dan een interessante optie zijn. Welke vorm u ook kiest, zorg er uiteraard voor dat u goede afspraken maakt en dat deze helder op papier komen.

Faillissement
Helaas lukt het niet alle instellingen om te reorganiseren. Een faillissement of liquidatie is dan vaak onafwendbaar. Onze experts op dit gebied kunnen uw instelling in een dergelijke vervelende situatie bijstaan. Zo zorgen ze ervoor dat u in deze fase de juiste stappen zet, zodat u alle zaken netjes en zonder onnodige schade kunt afwikkelen.