Blog

Overgang van onderneming: ook van toepassing bij een pre-pack

Gepubliceerd op 22-06-2017

De kogel is door de kerk! Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geoordeeld dat de regels over overgang van onderneming ook van toepassing zijn in geval van een pre-pack. Het Hof volgt hiermee de conclusie van de Advocaat-Generaal. Het oordeel heeft ingrijpende gevolgen voor zowel afgeronde pre-packs als voor de toekomst van de pre-pack als reorganisatiemethode. Lees meer

KPMG moet stukken uit controledossier afgeven aan curatoren TCN

Gepubliceerd op 22-06-2017

In hoeverre zijn accountants verplicht om inzage te geven in hun controledossiers? In een eerdere blog schreef ik over een belangwekkende uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 5 januari 2016 in de Madoff-fraudezaak. Op vordering van een gedupeerde belegger moest PWC inzage in haar controledossier geven. In lijn met deze uitspraak heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam op 8 juni 2017 uitspraak gedaan in een kort geding tegen KPMG, aangespannen door curatoren van TCN Urop SE. Lees meer

VIL op Facebook

Gepubliceerd op 13-06-2017

Om zowel fysiek, telefonisch en online optimaal vindbaar te zijn, heeft Van Iersel Luchtman Advocaten vanaf heden ook een profiel op Facebook. Hierop plaatsen we korte en aansprekende juridische gebeurtenissen en leuke weetjes. Benieuwd hoe dit eruit ziet en wilt u niks missen? Breng ons dan eens een bezoekje op Facebook via https://www.facebook.com/VILAdvocaten/?fref=nf. Liken en delen wordt uiteraard zeer gewaardeerd en ‘vinden-wij-leuk’! Lees meer

De Hoge Raad in de bres voor medezeggenschap

Gepubliceerd op 08-06-2017

Medezeggenschap van werknemers is onder andere geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden (de WOR). Het belangrijkste artikel in de WOR bepaalt dat ondernemingen met 50 of meer werknemers een ondernemingsraad (OR) dienen te hebben. Een OR vertegenwoordigt de werknemers ten behoeve van overleg met de ondernemer. Meer in het bijzonder is in de WOR geregeld dat de OR het recht heeft om de ondernemer van advies te voorzien bij belangrijke beslissingen van financieel-economische of bedrijfsorganisatorische aard die de ondernemer van plan is te gaan nemen. Lees meer

Apothekers, let op bij weigeren afgifte medicijnen in een spoedeisend geval

Gepubliceerd op 06-06-2017

Een patiënt uit een woongroep voor cliënten met autisme, ADHD en een licht verstandelijke beperking klaagt over pijn en blijkt een flinke ontsteking te hebben. Een apothekersassistent die hij hiervoor benadert weigert echter spoedeisende medicatie af te leveren. De betreffende apotheek heeft namelijk andere afspraken over de levering van medicijnen met de woongroep. Wat weegt zwaarder? Lees meerAanmelden nieuwsbrief