Accountants

Als accountant heeft u een bijzondere rol. U dient een maatschappelijk belang, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een controleopdracht. Ook heeft u een zorgplicht ten opzichte van uw opdrachtgever, die veel van u verwacht.

Tuchtklacht of civielrechtelijke claims
Soms kan er een geschil ontstaan tussen u en uw klant. Als uw klant vindt dat u een beroepsfout heeft gemaakt waardoor er schade is ontstaan, kan dit geschil zich ontwikkelen tot een tuchtklacht en/of een schadeclaim. Wij zijn gespecialiseerd in dit soort aansprakelijkheidskwesties en staan accountants hierin veelvuldig bij. Om tot een schikking te komen, dan wel met raad en daad bij te staan in civielrechtelijke procedures of in de gang naar de tuchtrechter (Accountantskamer en het College van Beroep voor het bedrijfsleven).

Aansprakelijkstellingen en (tuchtrechtelijke- of gerechtelijke) procedures zijn vervelende zaken voor u als accountant. Wij zijn een team van gedreven specialisten, die met de juiste expertise processen kunnen versnellen óf in sommige gevallen zelfs kunnen voorkomen.

Contact
Maar we gaan graag eerst met u in gesprek zodat u kunt uitleggen wat er is gebeurd. Neem hierover contact op met onze advocaat Anna Kitslaar. Anna is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht in de volle breedte en houdt zich vooral bezig met adviseren en procederen over zorgplichten. Ondernemers vinden in Anna een betrokken expert aan hun zijde.