Accountants

Als accountant vervult u in het maatschappelijk verkeer een bijzondere rol. Bij het uitvoeren van bijvoorbeeld een controle-opdracht dient u namelijk een maatschappelijk belang. U moet zich bij dergelijke taken niet alleen de belangen van uw opdrachtgever aantrekken, maar ook de belangen van derden. Echter dient u ook bij de uitvoering van niet-wettelijke taken te waken voor andere belangen dan die van uw opdrachtgever. Daarbij komt dat u te allen tijde gebonden bent aan open, en dus niet altijd op voorhand duidelijke, normen die (kunnen) voortvloeien uit in de GVBA geregelde, fundamentele beginselen.

Wanneer een opdrachtgever of een derde wiens belangen door de uitvoering van de opdracht worden geraakt, meent dat u een beroepsfout heeft begaan, kan dit uitmonden in een tuchtklacht en/of een civielrechtelijke claim. U zult zich dan moeten verantwoorden ten overstaan van de Accountantskamer dan wel ten overstaan van de Raad voor Geschillen of de civiele rechter. Wij kunnen u in dergelijke gevallen met raad en daad bijstaan. Binnen ons brancheteam hebben wij namelijk ruime ervaring met de behandeling van beroepsaansprakelijkheidskwesties en wij staan u graag bij in het afwenden van of verweren tegen een tuchtklacht en/of  civiele claim.