Beleggers

Beleggen is een breed begrip dat op veel manieren kan plaatsvinden. Er zijn er diverse financiële producten van verschillende aanbieders waar een consument of professionele partij in kan beleggen. Omdat iedereen kan beleggen, zijn er bepaalde (zorg)plichten die op de betreffende beleggingsondernemingen rusten. De vraag is of u als belegger goed genoeg geïnformeerd bent over de risico’s van het af te nemen product? Bent u als belegger wel geschikt voor de aankoop van bepaalde producten? Deze vraagstukken komen regelmatig aan bod bij de advisering van beleggers en beleggingsondernemingen. Binnen ons brancheteam hebben wij een ruime ervaring met, en adviseren wij u graag over zaken die betrekking hebben met:

  • (Misleidende) prospectussen
  • Bankenrecht en effectenrecht
  • Rentederivaten of renteswaps
  • (Bancaire) zorg-, informatie- en waarschuwingsplichten
  • Beleggingsadvies, vermogensbeheer en execution only producten
  • Beleggingsverzekeringen
  • Ondeugdelijke beleggingsadviezen
  • Wet op het financieel toezicht (Wft) en Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo)
  • Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)
  • Procedures bij het klachteninstituut KiFiD