Fiscalisten

Belastingwetgeving is voortdurend in beweging. Als fiscalist moet u zorgen dat u steeds meebeweegt. Telkens wordt er van u verlangd dat u met oplossingen komt die zorgen voor het verlagen van de belastingdruk, dan wel het zo lang mogelijk uitstellen daarvan. Niet zelden wordt van u gevraagd om daarbij de grenzen op te zoeken. Zolang alles verloopt conform de wens van uw cliënt, is er niets aan hand. Maar wordt er een ongewenste aanslag opgelegd, dan is de kans aanwezig dat ze u daarop aanspreken.

Soms meent een opdrachtgever of een derde dat u een beroepsfout heeft begaan. Dat kan uitmonden in een tuchtklacht en/of in een civielrechtelijke claim. U zult zich dan moeten verantwoorden ten overstaan van de tuchtrechter dan wel ten overstaan van de civiele rechter. Wij hebben een ruime ervaring met de behandeling van beroepsaansprakelijkheidskwesties tegen fiscalisten en staan u graag bij in het afwenden van de tuchtklacht en/of de civiele claim. Zo nodig voeren wij op effectieve wijze verweer hiertegen.