GGZ

GGZ-aanbieders, waaronder aanbieders van dyslexiezorg, staan voor de nodige uitdagingen. Als gevolg van de Transitie Jeugdzorg dienen zij met gemeenten te onderhandelen over de omvang en de inrichting van de Jeugdzorg. Zorg voor volwassenen dienen zij af te stemmen met zorgverzekeraars. In dit verband is het opstellen van een Kwaliteitsstatuut verplicht met ingang van 1 januari 2017. Zowel in de jeugdzorg als in de zorg voor volwassenen zijn budgettaire maatregelen doorgevoerd. Tegelijkertijd neemt de vraag naar deze zorg toe en verwacht elke financier daarnaast dat de zorgaanbieder in vergaande mate verantwoording aflegt over de geleverde zorg.

Contracteren – er vóór en er na
Het voor zorgaanbieders onderhandelen met zorgverzekeraars en gemeenten maakt deel uit van onze dagelijkse praktijk. In dat opzicht zijn wij desgewenst ook uw sparringpartner, die u op de achtergrond kan begeleiden. Wij bekijken het aanbod van zorginkopers met een kritische blik op de wenselijkheid en haalbaarheid voor u. Deze ervaring zetten wij niet alleen in bij de totstandkoming van contracten, maar ook bij controles achteraf.

Organisatiestructuur en samenwerking
Als gevolg van actuele ontwikkelingen in de financiering van de zorg moet bij veel GGZ-zorgaanbieders ‘het roer om’. Dat geldt niet alleen voor de te bieden ‘matched care’, maar ook voor de organisatiestructuur, waarbij meer samenwerking wordt gezocht met andere zorgaanbieders en stakeholders. Onze vennootschapsjuristen hebben ruime ervaring met het opzetten van nieuwe, governance-proof structuren en samenwerkingsverbanden en begeleiden u hierin dan ook graag.