Mondzorg

Mondzorg bestrijkt de gehele tandheelkundige gezondheidszorg en is gericht op screening, preventie, ondersteuning en genezing van de mond. In uw zorgverlening krijgt u te maken met zorgverzekeraars en dient u rekening te houden met diverse door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opgestelde regelingen. We merken dat uw sector flink in beweging is. Zo maakt de traditionele mondzorgaanbieder (vrije beroepsbeoefenaar) steeds vaker plaats voor zzp’ers en partijen die in loondienst of op provisiebasis werken.

Uitdagingen
Onderhandelingen en geschillen met zorgverzekeraars, innovatie en privacyaspecten zijn onderdeel gaan maken van uw dagelijkse praktijk. Zaken waar wij veel vanaf weten. Ook arbeidsrechtelijke vraagstukken binnen uw bedrijf lijken steeds ingewikkelder te worden met de toenemende samenwerkingsvormen. Gelukkig staan onze specialisten arbeidsrecht u bij. Zij beoordelen arbeidsovereenkomsten, begeleiden ontslagzaken en bemiddelen in onderlinge geschillen.

Overname en samenwerking
Vanaf 2011 is er een afname van tandartsen te zien. Dit komt omdat steeds minder zorgaanbieders een eigen onderneming starten en steeds meer (oudere) praktijken beschikbaar worden voor overname. Ook zien we dat aanbieders van mondzorg zich de laatste tijd steeds vaker verenigen middels ketenvorming en samenwerkingsverbanden. Speelt dit ook bij u? Denkt u erover om (intensiever) samen te gaan werken, (een deel van) uw onderneming te verkopen of juist tot een koop over te gaan? Onze specialisten hebben ervaring met het begeleiden van elke samenwerkingsvorm. Maar ook met een eventuele overname. Meerdere specialisten binnen het Brancheteam Zorg maken dan ook onderdeel uit van onze M&A praktijk.