Mondzorg

Als u werkt in de mondzorg bent u gericht op screening, preventie, ondersteuning en genezing van de mond. Door onze jarenlange ervaring in de mondzorg, weten wij precies wat er in uw branche speelt. Wij treden onder andere op voor tandartsen, orthodontisten en tandprothetici.

Controles en wet- en regelgeving
Binnen uw sector heeft u te maken met verschillende instanties die controleren op de juiste naleving van wet- en regelgeving, richtlijnen en regelingen. Zo controleren niet alleen de NZa en IGJ, maar in toenemende mate ook de zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Handelt u bijvoorbeeld in strijd met de geldende regels omtrent materiaal- en techniekkosten en kortingen, dan loopt u het risico op hoge boetes. Constateert de IGJ dat de zorgverlening niet op orde is, dan kan worden overgegaan tot handhaving.

Wij zijn op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving voor uw sector en adviseren u daarover uiteraard graag. Ook in onderhandelingen en geschillen met zorgverzekeraars over bijvoorbeeld controles kunnen wij u bijstaan.

Nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen
Al sneller dan u wellicht denkt is er sprake van een (naar maat gemaakt) medisch hulpmiddel. In mei 2021 krijgt u dan ook te maken met de Europese regels voor medische hulpmiddelen (ook wel de Medical Device Regulation / MDR) en de daarmee verband houdende Nederlandse regels die nageleefd moeten worden. Een voorbeeld daarvan is dat in veelvoorkomende gevallen moet worden zorggedragen voor documentatie die bijdraagt aan de traceerbaarheid. Wilt u meer weten over de MDR en wat de consequenties zijn voor u? Neem dan contact met ons op.